A közösségi médiaoktatás olyan csoportokat és személyeket céloz meg, akik gyakran nem jelennek meg a mainstream médiában. Sok országban a közösségi médiában tevékenykedő emberek etnikai, kulturális vagy társadalmi kisebbségekhez tartoznak, mint például a bevándorlók, a látássérültek vagy a tanulásban akadályozottak. Ezeknek a csoportoknak sajátos igényeikre szabott képzésre van szükségük ahhoz, hogy önállóan dolgozhassanak a közösségi médiában. Ráadásul a közösségi médiában dolgozó emberek által megszerzett készségeket ritkán ismerik el a fizetett munka világában.

Az EU Leonardo projektben részt vevő svájci, ír, magyar, osztrák, baszk és német partnerek közül néhányan már több korábbi projektben is dolgoztak a rádiós képzés különböző aspektusain. A SMART projektben közös rádiós képzési módszereket és koncepciókat gyűjtöttek össze, fejlesztettek tovább, teszteltek és értékeltek. A projektpartnerek a meglévő képzési anyagokra és képzési módszerekre támaszkodva közösen dolgozták ki a célcsoportok (migráns nők, látássérültek, tanulási nehézségekkel küzdő személyek) számára szervezett bevezető rádiós tanfolyamok tantervét. A képzésekhez a megfelelő speciális ismeretekkel és módszerekkel rendelkező külső oktatókat vontak be. A koncepciókat a képzéseken tesztelték és értékelték. Ezeket a gyakorlati tapasztalatokat beépítették az ezen a weboldalon található SMART képzési eszközökbe.

A partnerek:

A Radioschule klipp+klang szervezi és koordinálja az UNIKOM nem kereskedelmi célú helyi rádióállomásainak rádiós képzéseit, és tanfolyamokat tart különböző magánrádiók számára. A klipp+klang rádióiskola emellett kutatásokat és fejlesztéseket is folytat (interkulturális oktatás, rádiózás és nyelvi-kulturális kisebbségek), valamint saját ifjúsági és empowerment projekteket kezdeményez. A rádióiskolát az 1995-ben alapított Radioschule klipp+klang egyesület működteti.

A COMMIT, a Közösségi Média Továbbképzési, Kutatási és Tanácsadó Intézet a nem kereskedelmi műsorszolgáltatás, a felnőttképzés és a kutatás határterületén működő továbbképző intézmény Ausztriában. A COMMIT 2010-ben alakult egyesületként, tevékenysége nonprofit. Célja, hogy a társadalom minden szintjén elősegítse a nem kereskedelmi média megvitatását és továbbfejlesztését. Ez különösen a nem kereskedelmi média, a felnőttképzés és a tudomány szereplőivel együttműködve a továbbképzés és a kísérő kutatás ösztönzését és tervezését foglalja magában.

Az Antxeta Irratia egy baszk nem kereskedelmi közösségi rádió, amely hosszú tapasztalattal rendelkezik mind a belföldi, mind a Spanyolország és Franciaország közötti határokon átnyúló projektek, valamint a nemzetközi együttműködési projektek terén, például a felnőttképzésben. Az Antxeta Irratia 2007 óta számos interkulturális és oktatási projektet dolgozott ki, mind a régió női szervezeteivel és migránsokkal, mind a Felnőttképzési Központtal (ECA) együttműködésben.

A Civil Rádió nem kereskedelmi célú közösségi rádióként sugároz több mint 150 önkéntes segítségével. A 24 órás műsor központi témái kulturális, társadalmi és környezeti események, közösségek, konfliktusok, Budapest és a kerületek élete. A Civil Rádió a legmodernebb kommunikációs és médiatechnológiákkal és Web 2.0 alkalmazásokkal működik, önkénteseit képzésekkel és e-learning anyagokkal oktatja.

A Near Media-Co-op egy demokratikus, nonprofit médiaszövetkezet, amely a médiát a közösségfejlesztés eszközeként használja. A szövetkezetet 1982-ben alapították, és több mint 600 részvényes és több mint 120 rendszeres önkéntes tartozik hozzá. A NearFM 1995 óta sugároz közösségi rádióként, és számos európai projektben vett és vesz részt partnerként a kulturális identitás és a környezetvédelem, az interkulturális képzés és az emberi jogi programok területén. A NearFM 2006-ban részt vett az interkulturális fókuszú Inter.media képzési anyagok elkészítésében, és FETAC 4. szintű szakmai képesítést, valamint médiaműveltségi képzést és interkulturális képzést kínál.

A Radio Corax egy szabad rádióállomás Halle (Saale) városában. A Radio Corax nem kereskedelmi célú helyi rádióállomásként a nap 24 órájában sugároz. A Radio Corax földi vételére Halle-ban és Szász-Anhalt déli részén VHF-en van lehetőség. A Radio Corax a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektetett a képzett rádiósok képzésére. A Radio Corax részt vett és vesz különböző, többek között interkulturális rádióoktatási projektekben.

2004 óta a Community Media Forum Europe (CMFE) európai szinten képviseli a harmadik médiaszektorban – gyakran közösségi médiának nevezett – tevékenykedő hálózatokat, nemzeti szövetségeket, projekteket és egyéneket. Minden egyes csatornát a környezete és az általa kiszolgált közösség sajátos kultúrája, történelme és valósága alakít. A közösségi média általában azon közösségek tulajdonában van, ahonnan az önkéntes műsorszolgáltatók származnak, és olyan műsorokat készítenek, amelyek fontosak a közösségek számára – és nem profitorientáltak. A CMFE kiáll a polgárok közösségi médiához való jogaiért, és platformként szolgál a párbeszédhez és a közösségi média európai szintű elismeréséhez, mint világosan körülhatárolt médiaágazathoz. Egy olyan környezetben, ahol a véleménynyilvánítás szabadságát és az információhoz való hozzáférést egyre inkább veszélyezteti a médiaszektor koncentrációja és a félretájékoztatás terjedése, a közösségi média a médiapluralizmus mutatója.

Az AMARC Europe a Közösségi Rádiók Világszövetségének európai tagozata. Az európai szövetség több mint 300 közösségi rádiót, azok nemzeti vagy regionális szövetségeit és magánszemélyeket képvisel. Az AMARC Europe 1994 óta képviseli tagjainak érdekeit európai és nemzetközi szinten, megteremti a kommunikációt és ezáltal a tapasztalatcserét tagjai között, valamint kezdeményezi nemzetközi együttműködésüket. Az AMARC Europe kapcsolatot tart a Közösségi Rádiók Világszövetségével és az ENSZ különböző szervezeteivel is.