Belarriak argituz, zein soinu dauka? – smart.radiotraining.eu
image_pdfimage_print

Ariketaren Laburpen Laburra

Erreparatu marrazki, forma eta irudi hauei. Zein soinu daukate? Erabili ahotsa eta bestelako tresnak irudi bakoitzaren soinua topatzeko.

Ariketa Honen Helburua

Soinuarekiko sentikortzea.

Espero diren Ikasketen Emaitzak

Egunerokotasuneko soinuez jabetzea. Soinuak gure irudimenean daukan eraginaz jabetzea.

Beharrezko Esperientzia eta Trebetasunak

Apartekorik ez.

Azpiegitura eta Ekipamendu Teknikoak

Apartekorik ez.

Ariketa Iraupena

30 – 40 minutuz.

Material

Formak eta irudiak (adibidea atxikita) – grabatzeko gailuak – paperak eta arkatzak

Ariketa Ikastaroa

Taldea marrazki/forma/irudien/egituren soinua deskribatzen saiatuko da, guztiak batera. Grabatu egin dezakezu nahi izanez gero. Guztiok ote daukagu soinu irudikapen bera irudiekiko?

Entrenatzaile bakoitzeko gehienezko parte-hartzaile kopurua

12 gehienez ere.

Arriskuak eta ariketa aldaketa posibleak

Pertsona itsuekin lan eginez gero, objektuak erabili forma eta irudiak beharrean. Esaterako: kutxa bat, pilota bat edota gainazal berezidun gauzak.

Aldakuntzak

Taldea bitan banatu. Talde bakoitzak gela batean lan egingo du, eta irudiaren soinua erabaki eta grabatu behar du. Ezin dituzte beste taldearen irudiak ikusi. Beste taldearen grabazioak entzun eta forma edo irudiak marraztu behar dituzte. Ba al daukate beste irudien itxurarik?

Hezitzaileentzako Aholkuak

Murray Schaferren “A sound education. 100 Exercises in Listening and Soundmaking” liburuan ariketa gehiago aurki daitezke.

Parte-hartzaile

Gehienez 12.

Ikaskuntzaren arrakasta egiaztatzea

Irudi edo objektuen soinuak zer diosku beraien izaerari edo guk irudikatzen diegun izaerari buruz?