Belarriak argituz, zein soinu daukate zure giltzek? – smart.radiotraining.eu
image_pdfimage_print

Ariketaren Laburpen Laburra

Hezitzaileak mota guztietako giltzatakoak bildu eta izendatuko ditu. Partaideek begiak itxi behar dituzte. Giltzen soinuan oinarrituz, beraien giltzatakoa zein den asmatzen saiatu behar dira.

Ariketa Honen Helburua

Soinuarekiko sentikortzea.

Espero diren Ikasketen Emaitzak

Elkar ezagutzea. Egunerokotasuneko soinuez jabetzea.

Beharrezko Esperientzia eta Trebetasunak

Deus ez.

Azpiegitura eta Ekipamendu Teknikoak

Ariketa espazio isil batean egin.

Ariketa Iraupena

10 minutuz.

Material

– Akaso begietarako zapiak erabilgarriak izan daitezke, inork giltzak ikusten ez dituela bermatzeko.

Ariketa Ikastaroa

Hezitzaileak giltzatako ezberdinak bildu eta izendatzen ditu. Giltzen soinuan oinarrituz, beraiena zein den asmatzen saiatu behar dira ikasleak.

Entrenatzaile bakoitzeko gehienezko parte-hartzaile kopurua

8 gehien jota. Talde handiago batekin ere egin daiteke, baina zortzi aldiz errepikatu ostean bukatzeko momentu egokia da halere.

Aldakuntzak

Giltzatakoa bide atsegina izan daitezke norbere burua taldearen aurrean aurkezteko. Zein giltza diren azaldu eta jendeak zuri buruz asko ikasiko du.

Parte-hartzaile

Edozein talde motarekin.

Ikaskuntzaren arrakasta egiaztatzea

Posible al da norbere giltzatakoaren soinua identifikatzea?

Ariketa ikastaroko kurtsoan sartzen da

Ariketa aproposa da egunari ekiteko, edota atsedenaldi moduan egiteko egunean zehar. Ez du aparteko antolakuntzarik behar.