Impresszum

Corax e. V. – Kezdeményezés a szabad rádiózásért
Unterberg 11
06108 Halle/ Saale
Németország
Telefon: +49 345 4700745

Bejegyezve a Halle-Saalkreis-i Kerületi Bíróság egyesületi nyilvántartásába (VR 1137)/
Igazgatótanács: Helen Hahmann, Udo Israel, Philine Lewek, Juliane Victor és Christoph Carmesin.

A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. Ez a kiadvány kizárólag a szerző nézeteit tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé a benne foglalt információk felhasználásáért.

Webadminisztrátor és az oldal tulajdonosa: Thies Streifinger/ Thaerplatz 07/ 06112 Halle/ Saale/
Németország/ +49 171 4185818/ thiesstreifinger@googlemail.com/ thiesstreifinger.com

Corax e. V. – Initiative for Free Radio/ Unterberg 11/ 06108 Halle/ Saale/ Németország/ +49 345 4700745/ Bejegyezve a Halle-Saalkreis-i Községi Bíróság egyesületi nyilvántartásában (VR 1137)/ Igazgatóság: Helen Hahmann, Udo Israel, Philine Lewek, Juliane Victor és Christoph Carmesin.

Felelősségi nyilatkozat

1. az online ajánlat tartalma
A szerző fenntartja a jogot, hogy nem vállal felelősséget a közölt információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. A szerzővel szembeni, a megadott információk felhasználása vagy nem felhasználása, illetve a helytelen vagy hiányos információk felhasználása által okozott vagyoni vagy nem vagyoni károkkal kapcsolatos felelősségi igények alapvetően kizártak, kivéve, ha a szerzőnek bizonyíthatóan szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása van.
Az ajánlatok változhatnak és nem kötelező érvényűek. A szerző kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje az oldalak egyes részeit vagy a teljes ajánlatot, illetve hogy a közzétételt ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse.

2. hivatkozások és linkek
A szerző nem vállal felelősséget az oldalain hivatkozott vagy hivatkozott tartalmakért – kivéve, ha teljes mértékben tisztában van az illegális tartalmakkal, és képes lenne megakadályozni, hogy az oldal látogatói megnézzék ezeket az oldalakat.
A szerző ezúton kifejezetten kijelenti, hogy a linkek létrehozásának időpontjában a hivatkozott oldalakon nem volt észlelhető illegális tartalom. A szerzőnek nincs befolyása a hivatkozott oldalak jelenlegi és jövőbeli kialakítására, tartalmára vagy szerzőségére. Ezért ezennel kifejezetten elhatárolódik a linkelt oldalak minden olyan tartalmától, amely a link létrehozása után változott. Ez a nyilatkozat vonatkozik a szerző saját weboldalán elhelyezett linkekre és hivatkozásokra, valamint a szerző által létrehozott vendégkönyvekben, vitafórumokon és levelezőlistákon szereplő harmadik féltől származó bejegyzésekre. Az illegális, helytelen vagy hiányos tartalmakért, és különösen az ilyen információk használatából vagy nem használatából eredő károkért kizárólag a hivatkozott oldal szolgáltatója felel, nem pedig az, aki csupán hivatkozik a szóban forgó kiadványra a hivatkozásokon keresztül.

3. szerzői jog és védjegyjog
A szerző törekszik arra, hogy a kiadványokban felhasznált grafikák, hangdokumentumok, videofilmek és szövegek szerzői jogait tiszteletben tartsa, a saját maga által készített grafikákat, hangdokumentumokat, videofilmeket és szövegeket használja, vagy licencmentes grafikákat, hangdokumentumokat, videofilmeket és szövegeket használjon.
A weboldalon említett és esetlegesen harmadik fél által védett valamennyi márkanév és védjegy korlátozás nélkül a vonatkozó védjegyjogszabályok rendelkezéseinek és az adott bejegyzett tulajdonosok tulajdonjogának hatálya alá tartozik. Egy védjegy puszta említése nem jelenti azt, hogy azt nem védik harmadik személyek jogai!
A szerző által létrehozott, közzétett objektumok szerzői joga kizárólag a szerzőt illeti meg. A szerző beleegyezése nélkül tilos az olyan tárgyak, mint például diagramok, hangok vagy szövegek más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban való sokszorosítása vagy felhasználása.

4. adatvédelem
Amennyiben lehetőség van személyes vagy üzleti adatok (e-mail címek, név, címek) megadására, az adatok megadása önkéntes. Az összes kínált szolgáltatás igénybevétele és kifizetése – amennyiben és amennyire ez technikailag lehetséges és ésszerű – személyes adatok megadása nélkül, illetve anonimizált adatok vagy álnév megadása mellett engedélyezett. A közzétett postai címek, telefon- vagy faxszámok és e-mail címek marketing célú felhasználása tilos, a nem kívánt spam üzenetek küldői büntetést kapnak. Kifejezetten fenntartjuk a jogot, hogy e tilalom megszegése esetén jogi lépéseket tegyünk az úgynevezett spam levelek küldőivel szemben.

5. A jelen jogi nyilatkozat jogi érvényessége
Ez a jogi nyilatkozat az internetes kiadvány részének tekintendő, amelyről az Önt megkereste. Ha a jelen nyilatkozat egyes részei vagy egyes kifejezései nem jogszerűek vagy helytelenek, a többi rész tartalmát vagy érvényességét ez a tény nem befolyásolja.