Sarrera

In situ egindako eta probatutako trebakuntza-plana da, eta SMART Radio trebakuntza-baliabideak eraginkortasunez erabiltzeko, formatzaileak  SMART Radiok gomendatuko die parte hartzaileei. Prestakuntzako ikastaroa osorik jarraitzea eta tailer guztiak animatzea gomendatzen dugu, prestakuntza arrakastatsua izan dadin.

Prestakuntzaren amaieran, tailerraren balioa zehatz-mehatz ebaluatzeko tresnak jartzen dira eskura, bai eta trebakuntza ziurtatuak lortzeko aukera ere, Community Media Forum Europek (CMFE) eta AMARC Europek SMART bazkideekin onartuak. SMART trebakuntza-ziurtagirietarako sarbidea SMART bazkideek soilik eman dezakete.

Hemen aurkituko duzu jarraitu beharreko bidea, baita tailerraren laburpen orokorra ere. Tailerraren laburpenean klik egitean, prestazioaren deskribapen zehatzagoa ikus dezakezu, bai eta parte-hartzaileekin erabil ditzakezun jardueretarako estekak ere.

Iraupena 120 minutu

(Tailer hau on line egin liteke, aurrez aurreko lana hasi baino lehen – hala bada, sarrera-jarduerak jauzi egin behar du edo talde txikitan bilerak egin behar dira elkarrizketa-bikoteentzat). Tailerraren helburua irakasleak SMART baliabideekin ohitzea da eta SMART bilaketa-tresna erabiltzen ikastea, beren parte-hartzaileentzako prestakuntza-plana prestatzeko. Ikaskuntzaren emaitzak: Prestatzaileek SMART ikerketa-tresna erabiltzen ikasiko dute beren prestakuntza-planerako garrantzitsuak diren jarduerak eta parte-hartzaileen beharrak aurkitzeko.

Deskribapena: 

Saioa elkar ezagutzen hasten diren parte-hartzaileekin hasiko da (40 min), prestakuntza programa eta formakuntza amaitu aurretik egin behar duten proiektua ezagutzen aipatzen dute (talde parte hartzaile jakin batentzako prestakuntza plan bat, SMART jarduerak erabiliz) (20 min). 10 minutuko etenaldia. Ondoren, irakasleak SMART bilaketa-motorraren funtzionaltasuna azaltzen du, parte-hartzaileek beren prestakuntza-plana eraikitzeko erabil dezaten. Parte-hartzaileak galderen eta erantzunen saio batean parte hartzera gonbidatzen dira. (45 min)

Jarduerak:

Sarrera: elkarrizketa laburren bidez ezagutzea: taldea bikotetan banatzen da. taldekatutako bi parte-hartzaileek bost minutu dituzte bakoitzak bestea elkarrizketatzeko, eta alderantziz. Oharrak har ditzakete. 10 minutu igaro ondoren, parte-hartzaileek 2 minutu gehiago izango dituzte ideiak ordenatzeko eta, ondoren, elkarrizketatua taldea aurkezteko. 40 minutu 

SMART tresnaren aurkezpena

Feedback // Hartu-emana:

Parte hartzaileentzat :  minutu bat
Formatzaileentzat: Protokoloa eta formatzaileekin trukaketak

Iraupena: 45 minutu

Beharrak, gaitasun maila…nola  zehaztu, landu, aztertzen dira tailer honetan. Dena prestakuntzat aurretik egiten da, formatzailea, parte hartzaileak eta hauen beharrak identifikatuak ukan ditzaten eta jende ororentzat baliagarria eta irisgarria izan dadin burutuko den lana.  

Ikaskuntzaren emaitzak:

 • Bere ikaskuntza taldean komunikazio eraginkorra izateko aldez aurreko baldintzak eta beharrak identifikatzea. Taldearen osaera eta prestakuntza arauak kontuan hartzea, taldearen behar espezifiko garrantzitsuenen arabera.
 • Norbere taldea nolakoa den eta bere beharrak zein diren ulertzea.

Deskribapena:

Beren lanean taldeei nola zuzentzen zaizkien deskribatzera gonbidatzen dira parte-hartzaileak. Taldeak osoko bilkuran eztabaidatuko du zer dagoen talde hartzaileen definizioaren alde. Hezitzaileei ikasteko zailtasunak dituzten pertsonen xede-taldeari buruzko aholkuak ematean, hezitzaileak testuinguru bat proposatuko du taldeko eztabaidan gogoetatu dezaten.  Ondoren, parte-hartzaileei buruz behar adina jakiteko modua eztabaidatzen du bideratzaileak, prestakuntza ongi planifikatzeko. 30 minutu igaro ondoren, irakasleak NearFMko galdeketa aurkezten du adibide gisa, eta parte-hartzaileei iritzia emateko eskatzen die. Azken etapa batean, parte-hartzaileek erabaki behar dute zein talde objektiboren inguruan diseinatu nahi duten trebakuntza-plana.

Jarduerak:

Adibidearen aurkezpena: SMART materiala ikasteko zailtasunak dituzten pertsonen xede-taldean

Aurkezpena: parte hartzaileak ezagutu 

Feedback // Hartu-emana:

Parte hartzaileentzat :  minutu bat
Formatzaileentzat: Protokoloa eta formatzaileekin trukaketak

Parte-hartzaileek banaka prestakuntza saio bat edo ikastaro oso bat zein talde objektibotarako planifikatu nahi duten aukeratzen dute. Hautatutakoaren arabera, lan taldeetan bilduko dira, prestakuntza plana egiteko elkarrekin lan egin ahal izateko. Talde horietan, ahalik eta zehatzen definitu behar dute helburu-taldea. Urrats horrek denbora behar du: gutxienez ordu erdi bat izan behar dute eztabaidatzeko eta erabakitzeko.

Hautatu dituzten lantaldeen eta ikasleen xede-taldearen osaera hezitzaileei jakinaraziko zaie.

Iraupena: 120 minutu

Tailer honetan aztertzen da nola egokitu behar diren prestatzaile-estiloak eta prestakuntza-metodologiak parte-hartzaileen beharren eta prestakuntzaren eraginkortasuna bermatzeko eskuratu behar diren gaitasunen arabera.

Ikaskuntzaren emaitzak :

 • Oinarrizko teknikak, ikaskuntzaren emaitzak, ikaskuntzarako estiloak, helduen ikasketa prozesua biltzen duten irizpide eta metodologiak azaldu.
 • Taldearen parte-hartzea lortzeko metodoak eta nola erabili taldearen beharren eta ikasi beharreko gaitasunaren arabera.
 • Aurkezteko tekniken printzipioak
 • Hitzaldiak antolatu eta osatu, publikoaren arabera.
 • Itxuraren, gorputz-jarreraren, hizkuntzaren, ahotsaren eta nortasunaren garrantzia.
 • Askotariko gaitasunak/pentsamendu-modu dimentsioaniztuna.

Deskribapena:

Hezitzaileak prestakuntza-metodologia zer den eta zer metodologia erabiltzen duten galdetu die parte-hartzaileei. Prestakuntza-estiloen laburpena eta aurreko tailerretan orain arte izandako prestakuntza-metodologien eta horien garrantziaren sarrera. Aurkeztu metodologien laburpen bat, ikasleari buruzko prestakuntza baten ideia sartuz:

 • Eztabaida taldeak (eztabaida laburra binaka)
 • Snowballing-a (eztabaida-taldeak talde handiagoetan bihurtzea)
 • Denen itzulia (hitza eman parte hartzaile guztiei)
 • Galdeketa
 • Formakuntza agenda (3-4 minutu)
 • Ikasleen aurkezpena
 • Afitxen aurkezpena
 • Rol jokoa
 • Proiektu independienteak
 • Talde eztabaida
 • Beste ikasle batzuen bikotekideekin nahasi
 • Talde lana
 • Eztabaida
 • Lan praktikoa
 • Norberaren zirriborroaren garatzea

Après 30 minutes et une pause de 5 minutes, les participants font l’activité “Qu’y a-t-il dans la boîte” pendant 20 minutes. Ensuite, ils discutent du type de méthodologie et de la manière dont ils l’utiliseraient.
Ensuite, divisez le groupe en binômes, demandez à chaque binôme de dresser la liste des méthodologies qu’il choisirait en fonction des besoins du groupe et de son propre style de formation, et d’expliquer pourquoi. (20 minutes) 

30 minutu eta 5 minutuko etenaldiaren ondoren, parte-hartzaileek “Zer dago kaxan” jarduera egiten dute 20 minutuz. Gero, metodologia mota eta nola erabiliko luketen eztabaidatuko dute. Ondoren, banatu taldea binomiotan, eskatu binomio bakoitzari nahi duen metodologia-zerrenda egiteko, taldearen beharren eta bere prestakuntza-estiloaren arabera, eta azaldu zergatik. (20 minutu)

10 minutuko etenaldiaren ondoren, talde bakoitzak bere hautapena aurkezten du osoko bilkuran, eta azaltzen du zergatikaukeratu duten lan metodologia bat, eta baita formatzaileari exigitzen diotena formakuntza estiloaren arabera. Talde osoak ongi etorriak dira aurkeztutako ideiei ematen dizkien erantzunak. (25 minutu)

Jarduerak:
Ikaslea ardatz duen prestakuntzaren printzipioen aurkezpena
Zer dago kaxan? 

Feedback // Hartu-emana:

Parte hartzaileentzat :  minutu bat
Formatzaileentzat: Protokoloa eta formatzaileekin trukaketak

Iraupena: 90 minutu

Formakuntza baten antolaketa planifikatzen dugunean, lehenik eta behin, zenbait elementu hartu behar ditugu kontuan, besteak beste, parte hartzailean profila (xede-taldea) eta kopurua (taldearen tamaina), baita prestakuntzaren esparruan egin beharreko jardueren irisgarritasun-arazoak eta eskakizunak ere.

Ikaskuntzaren emaitzak: 

 • Prestakuntza planifikatzean elementu batzuek duten garrantzia kontuan hartzea (espazio fisikoa, denbora, parte-hartzaile kopurua, eguneko ordua, asteko eguna, etab.).
 • Saioa osatu eta SMART formakuntza tresna erabili.
 • Formakuntza saio bakoitzerako beharrezkoa den materiala eta metodologia prestatu 
 • formakuntza saio bakoitzerako SMART ariketak  bilatzea
 • tresna guztiak prestatu, baliabideak edota ikusentzunezko formakuntza materiala. Adibidez diapositibak, Powerpoint, taulak, orriak… formakuntza behar den bezala egin ahal izateko.

Deskribapena: 

Talde-eztabaida moderatu batean, parte-hartzaileek prestakuntzaren esparru-baldintzei buruzko ideiak trukatzen dituzte. Horren barruan sartzen da prestakuntza garatu behar den esparru guztia – taldearen tamaina, tokia, egutegia, unea, behar den taldea, etab. Talde hartzaileen berariazko beharrak kontuan hartu beharra azpimarratzen da. Parte-hartzaileen puntuak arbelean idatzi behar ditu bideratzaileak.
30 minutuko eztabaidaren ondoren, bideratzaileak SMART tresnaren ariketen egitura aurkezten du, eta haiek sortzeko erabili ziren printzipioak azaltzen ditu. Eztabaidarako  egitura bera aurkezten zaio taldeari. Horretarako 30 minutu daude. Aurkezpenaren ondoren, 10 minutuko etenaldia egingo da.
Atsedenaldiaren ondoren, parte-hartzaileei hurrengo zereginaren berri ematen zaie: entrenamendu-planaren esparrua ezartzea. Parte-hartzaileek galderak egin eta taldeari edo animatzaileari aholkua eska diezaiokete. 20 minutu igaro ondoren, tailerra amaitu da.

Jarduerak:

Jardueren egituren aurkezpena

Feedback // Hartu-emana:

Parte hartzaileentzat :  minutu bat
Formatzaileentzat: Protokoloa eta formatzaileekin trukaketak

Hezitzaileak taldean lan egitera animatu behar ditu parte-hartzaileak, beren talde zehatzerako behar den prestakuntza eztabaidatzeko. Talde-lana tailer bakoitzaren ondoren bultzatu behar da, ikaskuntza-prozesuaren parte baita. Parte-hartzaileek besteen esperientziatik ikasiko dute, eta prestakuntza plana prestatzen lagunduko diote elkarri. Prestakuntza amaitzean aurkeztu beharko dute plana.

Iraupena: 180 minutu

Funtsezkoa da hezitzaileek prestakuntzan egindako ikaskuntza neurtzeko tresna erraz eta eraginkorrak erabiltzea, trukean informazioa bilduz, prestakuntzak ikasleen itxaropenak beteko dituela bermatzeko. Jarduena jarraituen abantailak askotarikoak dira: parte hartzaileekin harremanetan egoteko aukera emateaz gain, sare bat garatzea eta prestakuntza eta prestakuntza-materiala hobetzea ahalbidetzen dute, parte-hartzaileen iruzkinei esker. Jarraipen hori are garrantzitsuagoa da hezitzaileak prestatzeko ikastaro baten kasuan, parte-hartzaileek irakaskuntza-metodoak, materiala eta ariketak probatzen baitituzte. Haien esperientziak bildu eta aztertuz, gure ikastaroak eta haien eragina gara ditzakegu.

Ikaskuntzaren emaitzak: 

 • Ikasteko kultura positiboa ezarri, sustatu eta mantentzea, horretarako egokiak diren prestakuntza estrategiak erabiliz.
 • Informazioa entzuteko eta itzultzeko trebetasun eraginkorrak erakustea, eta aurrerapena etengabe ebaluatzea
 • ikasleei informazio formala eskaini une oro
 • Ikasleak gaitzeko helburuen lorpena ebaluatzea
 • ebaluazio-tekniken sorta bat kritikoki ebaluatzea
 • ebaluazio-metodoen eta lan emariaren sorta bat kritikoki ebaluatzea
 • ebaluazio batutzaileko teknika zuzen eta koherenteak planifikatzea, prestakuntzaren emaitzak lortzen direla bermatzeko
 • prestakuntza-ebaluazioa eta ebaluazio sommatikoa bereiztea, ikaslearen aurrerapenari buruzko informazio-itzulera eraginkorra eman
 • Prestakuntzaren ondoren, jarraipen-jardueren garrantzia eta ebaluazioarekin eta estimazioarekin duten lotura ulertzea.
 • Jarraipenerako metodoak, tresnak eta praktikak ezagutzea, jarraipena ebaluazioari lagunduko dion prestakuntzaren zati sistematikoa eta organikoa izan dadin.

Deskribapena: 

Bideratzaileak parte hartzaileekin eztabaidatzen du prestakuntzaren emaitzak eta arrakasta neurtu beharraz herri komunikabideetan. Ordainsaririk gabeko borondatezko jardueretan eta hezkuntza ez-formalean ere ebaluagarritasunaren mugak eztabaidatzen dituzte.
30 minutu eta etenaldi labur baten ondoren, ikastaroko arduradunak taldeko eztabaida batean parte hartzen dutenen artean esperientziak eta ebaluazio-metodoak trukatzeari ekiten dio. 25 minutu igaro ondoren, parte-hartzaileek 15 minutuko etenaldia egingo dute.
Ondoren, irakasleak SMART ebaluazio-tresna aurkeztu eta metodoen erabakia azaltzen du. Gero, denbora bat ematen zaie galdera eta erantzunei. 30 minutu eta gero – 15 minutuko etenaldia.
Jarraipen-jardueren funtzioa ez da soilik hezitzaileek ikasturtean zehar ikasitakoa nola erabiltzen duten jakitea, baizik eta, horrez gain, prestakuntzaren edukiari buruzko informazio esperimentala ematea, hura garatzeko eta benetako beharretara gehiago egokitzeko.
Saio honetan, hezitzaileak azpimarratu du jarraipena tresna garrantzitsua dela benetako eragina lortzeko eta jarraipenaren funtzio eta tresna praktikoak eztabaidatzeko.
Saioaren amaieran, hezitzaileak jarraipenaren funtzioak, metodoak eta tresnak laburtzen ditu, eta gomendio batzuk ematen ditu zer egin eta zer saihestu (zer egin eta zer ez egin) jakiteko. (60 minutu)

Jarduerak:

SMART ebaluazio-tresnaren aurkezpena

Feedback // Hartu-emana:

Parte hartzaileentzat :  minutu bat
Formatzaileentzat: Protokoloa eta formatzaileekin trukaketak

Saio irekia da, beharrak aztertzearen garrantziari buruz eztabaidatzeko, dauden baliabideak antolatu ahal izateko, helburuko ikasle-taldearentzako prestakuntza prestatu eta emateko, eta ikasleari zuzendutako prestakuntza eraginkortasunez antolatzeko. Taldekako lan batek jarraitzen dio saio honi, hezitzaile baten laguntzarekin. Parte-hartzaileek beren taldeetan lan egiten dute bilera-areto birtualetan.

Iraupena: 90 minutu

Tailer honek formatzailea egoera zail baten aurrean aurkitzen denean egin beharrekoak aipatzen dira. Gerta daiteke aurrera jarraitzea ere zalantzan ipintzea egoeraren arabera. 

Ikaskuntzaren emaitzak:

 • Taldearen dinamika ulertzen dela erakustea.
 • prestakuntzako praktikaren/praktiken oinarri diren balioak deskribatzea
 • formakuntzaren praktika ona erakusketa
 • ikasketa estilo gogokoenak, prestakuntza estiloak eta gatazkak konpontzeko teknikak deskribatzea.
 • jarrera eta portaera diskriminatzaileei aurre egiteko lan-muga egokiak ezartzea.
 • prestakuntzarako eta garapenerako behar pertsonalak identifikatzea.

Deskribapena: 

Hiru zatitan banatua dago tailerra:

 1. Egoera berotzeko jarduera horrek izotza hausteko aukera ematen du, baina lankidetzak eta dinamika positiboak talde batean duten garrantziari buruzko eztabaida ere irekitzen du, konpromisoa sustatzeko eta gatazkei aurrea hartzeko.
 2. Buzz Groupen jardueran parte-hartzaileek talde txikitan eztabaidatzen fute nola erabili prestakuntzaren erronkak, kasu espezifikoen inguruan eztabaidatzen duten bitartean. Ondorioak parte-hartzaileen talde osoari dagozkio. Jarduera hori egiteko, beharrezkoa da lana talde txikitan banatzea, eta ondoren, eztabaida bizia burutzea.
 3. Jolas horren bidez, parte-hartzaileek entzuteko gaitasuna frogatu ahal izango dute, eta garrantzitsua da ziurtatzea denek ulertzen dutela, zer ekarpen egiten dieten gatazkei aurrea hartzeko unean.

Jarduerak:

Activity 1 (for part 1): Pressure/Counterpressure

Activity 2 (for part 2): Training Troubleshooting

Activity 3 (for part 3): Controlled Dialogue

Feedback // Hartu-emana:

Parte hartzaileentzat :  minutu bat
Formatzaileentzat: Protokoloa eta formatzaileekin trukaketak

Osoko bilkura batean, parte-hartzaileek beren prestakuntza-planak aurkezten dizkiote taldeari, eta hezitzaileari informazioa itzultzeko eskatzeko aukera dute. Prestatzaileek ez dute azken hitza izan behar, ezta aurkeztutako prestakuntza-planei buruzko iritzia eman ere.

Parte-hartzaileei gonbit egiten zaie prestatzaileari iritzia eman diezaioten ikasturte osoari buruz eta bigarren armiarma-sarea bete dezaten autoebaluazioa egiteko. Prestakuntza ikastaroaren antolamenduak eman eta ezarri dituen ebaluazio neurriak bukatzera gonbidatzen zaituztegu.