Bevezetés

Ez az elkészült és tesztelt személyes részvételt igénylő képzési terv, amely a SMART rádiós képzési források online eszköz hatékony felhasználását segíti a SMART oktatók képzésekor. A képzés sikeressége érdekében javasoljuk a képzési sorrend követését és az összes workshop megtartását. A képzés végén a workshop hatékonyságának alapos értékeléséhez eszközöket bocsátunk rendelkezésre, ahogyan a SMART-partnerekkel együtt a Community Media Forum Europe (CMFE) és az AMARC-Europe által jóváhagyott, tanúsított képzések szervezéséhez való hozzáférés is elérhetővé tesszük. A SMART képzési tanúsítványokhoz való hozzáférést kizárólag a SMART-partnerek adhatják meg. 

Itt találja az általunk ajánlott képzési sorrendet, valamint a workshop általános összefoglalóját. A műhely összefoglalójára kattintva részletesebb leírást találhat az egyes workshopokról, valamint további linkeket a képzés során használható tevékenységekhez.

Időtartam: 120 perc

(Ez a műhelymunka akár online is megtörténhet, mielőtt a személyes találkozó elkezdődik – ha ez így van, a bevezető tevékenységet ki kell hagyni, vagy annak feltétele, hogy az interjúpárok számára szünetközi foglalkozásokat alakítsanak ki.) A workshop célja, hogy a trénerek megismerkedjenek a SMART-forrásokkal, és megtanulják, hogyan használják a SMART keresőeszközt a résztvevők képzési tervének elkészítéséhez.

Tanulási eredmények:

A trénerek megtanulják, hogyan használhatják a SMART kereső eszközt, hogy megtalálják a képzési tervükhöz és a résztvevők igényeihez kapcsolódó tevékenységeket.

Leírás:

A foglalkozás azzal kezdődik, hogy a résztvevők megismerkednek egymással (40 perc), majd megismerkednek a képzés napirendjével és azzal a projekttel, amelyet a képzés végére el kell készíteniük (egy konkrét célcsoportnak szóló képzési terv SMART-tevékenységek segítségével) (20 perc). 

10 perces szünet.

Ezután a tréner elmagyarázza a SMART keresőmotor működését, hogy a résztvevők használhassák azt a képzési tervük elkészítéséhez. A résztvevőket kérdezz-felelek órára kérik fel. (45 perc)

Tevékenységek:

Bevezetés: egymás megismerése rövid interjúkban: a csoportot párokba osztják. a két csoportba sorolt résztvevőnek öt perc áll rendelkezésére, hogy interjút készítsen a másikkal, illetve fordítva. jegyzetelhetnek. A 10 perc letelte után a résztvevők még 2 percet kapnak arra, hogy rendezzék gondolataikat, majd bemutassák a meginterjúvolt személyt a csoportnak. 40 perc

A SMART eszköz bemutatása

Visszacsatolás:

A résztvevők számára: egyperces visszajelzés
Oktatóknak: Oktatói protokoll és cserék

Időtartam: 45 perc

Ez a workshop azt vizsgálja, hogyan lehet a résztvevők igényeit, képzettségi szintjét stb. a képzés előtt megállapítani, hogy a tréner ennek megfelelően tervezhessen és készülhessen fel, és a workshopot minden résztvevő számára elérhetővé tegye.

Tanulási eredmények:

 • Határozza meg a hatékony kommunikáció előfeltételeit a tanulócsoportjában. Figyelembe véve a csoport összetételét és a képzési normákat a csoport alapvetőbb sajátos igényei szerint.
 • Értse meg, hogy ki az Ön csoportja és mik az igényei.

Leírás:

A résztvevőket arra kérik, hogy írják le, hogyan célozzák meg a csoportokat munkájuk során. A csoport együttesen megvitatja, hogy mi szól a célcsoportok meghatározása mellett. A tréner a tanulási nehézségekkel küzdő emberek célcsoportjával kapcsolatos, trénereknek szóló tippek bemutatásával a tréner némi kontextust ad a csoport megbeszélésnek. Ezután a moderátor vitára bocsátja, hogyan lehet a résztvevőkről a szükséges mértékben tájékozódni a jó képzéstervezéshez. 30 perc után a tréner példaként bemutatja a nearFM kérdőívét – a résztvevők visszajelzését kérve. Utolsó lépésként a résztvevőket arra kérik, hogy döntsék el, melyik célcsoport számára szeretnének képzési tervet készíteni.

Tevékenységek:

Példa bemutatása: SMART anyag a tanulási nehézségekkel küzdő emberek célcsoportjáról
Előadás: a résztvevők ismerete

Visszacsatolás:

A résztvevők számára: Egyperces visszajelzés
Oktatóknak: Oktatói protokoll és cserék

Az egyes résztvevők kiválasztják azt a célcsoportot, amelyiknek szeretnének egy képzést vagy egy teljes tanfolyamot tervezni. Választásuk alapján munkacsoportokba kerülnek, hogy együtt dolgozhassanak a képzési terv elkészítésén. Ezekben a munkacsoportokban a lehető legkonkrétabb módon kell meghatározniuk a célcsoportjukat. Ehhez a lépéshez időre van szükségük, legalább fél órát kell kapniuk a megbeszélésre és a döntésre.
A munkacsoportok összetételéről és az általuk választott tanulói célcsoportról értesítik a képzőket.

Időtartam: 120 perc

Ez a workshop azt vizsgálja, hogyan kell az oktatói stílust és a képzési módszertant a résztvevők igényeihez és az elsajátítandó készséghez igazítani, hogy a képzés hatékony legyen.

Tanulási eredmények:

 • A felnőttkori tanulást megalapozó legfontosabb elvek és módszerek ismertetése a tanulási stílusok, tanulási eredmények, alapvető technikák tekintetében.
 • A csoportban való részvétel elérésének módszerei, és hogyan lehet ezeket a csoport igényeinek és a megtanulandó készségnek megfelelően alkalmazni.
 • A prezentációs technikák alapelvei
 • A beszédek megszervezése és felépítése a közönségnek megfelelően.
 • A megjelenés, a testtartás, a nyelv, a hang és a személyiség fontossága.
 • Multitasking képességek / többirányú gondolkodásmód

Leírás:
A tréner megkérdezi, hogy mit értenek a résztvevők a képzési módszertan alatt, és milyen módszertanokat használnak. Összefoglaló a képzési stílusokról és bevezető arról, hogy miért fontos a képzési módszertan és milyen képzési módszertanok vannak és melyeket tapasztalták eddig a korábbi workshopok során. A módszertanok áttekintésének bemutatása, bevezetve a tanulóközpontú képzés gondolatát:

 • Buzz Group (rövid megbeszélés kettesben)
 • Hólabdázás (a buzz-csoportok nagyobb csoportokká alakulása)
 • Körök (egyes tanulók felváltva beszélgetnek)
 • Kvíz
 • Tréningnapló (3-4 perc időtartam)
 • Tanulói prezentációk
 • Plakátbemutatók
 • Szerepjáték
 • Önálló projektek
 • Csoportos megbeszélés
 • Más hallgatók mentorálása
 • Csapatmunka
 • Viták
 • Gyakorlati munka
 • Portfóliófejlesztés

30 perc és 5 perc szünet után a résztvevők 20 percig a “Mi van a dobozban” tevékenységet végzik. Ezt követően megbeszélik, hogy milyen módszertanról van szó, és hogyan használnák.
Ezután a csoportot osszák párokba, és kérjék meg az egyes párokat, hogy sorolják fel azokat a módszertanokat, amelyeket a csoport igényei és a saját képzési stílusuk szerint választanának, és hogy miért. (20 perc) 10 perces szünet után minden csoport plenárisan bemutatja a kiválasztott módszertant, és elmagyarázza, hogy miért, és mit igényel a trénertől a tréneri stílust illetően. Az egész csoport visszajelzései a bemutatott ötletekre. (25 perc)

Tevékenységek:

A tanulóközpontú képzési elvek bemutatása
Mi van a dobozban?

Visszacsatolás:

A résztvevők számára: Egyperces visszajelzés
Oktatóknak: Oktatói protokoll és cserék

Időtartam: 90 perc

A képzés megvalósításának megtervezésekor először is számos elemet kell figyelembe vennünk, beleértve a képzésben résztvevők profilját (célcsoport) és a képzésben résztvevők számát (csoportméret), valamint a hozzáférhetőségi kérdéseket és a képzés részeként elvégzendő tevékenységek követelményeit.

Tanulási eredmények: 

 • A képzés megvalósításának tervezésekor figyelembe kell venni bizonyos elemek fontosságát (fizikai tér, idő, résztvevők száma, napszak, hét napja stb.).
 • A foglalkozás strukturálása és a SMART képzési eszköz használata.
 • A képzési foglalkozás egyes elemeihez megfelelő képzési módszereket készítsen elő
 • a SMART-gyakorlatok megtalálása a képzési ülésen belüli felhasználásra
 • előkészíti a képzési üléshez szükséges eszközöket, forrásokat vagy vizuális segédeszközöket, pl. overhead vagy powerpoint diákat, flip chartokat stb. a SMART-tevékenységek hatékony végrehajtása érdekében.

Leírás: 

A résztvevők moderált csoportbeszélgetés keretében eszmét cserélnek a képzés keretfeltételeiről. Ez magában foglalja az egész környezetet, amelyben a képzésnek zajlania kell – csoportméret, helyszín, időkeret, időzítés, szükséges felszerelés stb. Hangsúlyozzák, hogy figyelembe kell venni a célcsoportok sajátos igényeit. A résztvevők észrevételeit a moderátor feljegyzi a táblára.

A 30 perces megbeszélést követően a facilitátor bemutatja a SMART eszközgyakorlatok szerkezetét, és elmagyarázza azokat az elveket, amelyek alapján a gyakorlatok létrejöttek. A struktúrát a csoport elé tárja vitára és megbeszélésre. Erre 30 perc áll rendelkezésre. Ezt 10 perces szünet követi.

A szünet után a résztvevőknek elmondják a következő feladatot: A képzési tervük keretének meghatározása. A résztvevők ezután kérdéseket tehetnek fel, és tanácsot kérhetnek a csoporttól vagy a facilitátortól. 20 perc elteltével a műhelymunka véget ér.

Tevékenységek:

A tevékenységi struktúrák bemutatása: https://smart.radiotraining.eu/en/activities/

Visszacsatolás:

A résztvevők számára: Egyperces visszajelzés
Oktatóknak: Oktatói protokoll és cserék

A tréner bátorítja a résztvevőket, hogy csoportokban dolgozzanak, és beszéljék meg, milyen felkészülésre van szükség az adott résztvevői csoport számára. Ösztönözni kell a csoportmunka folytatását minden egyes workshop után, mivel ez a tanulási folyamat része, mivel a résztvevők tanulnak egymás tapasztalataiból, és támogatják egymást a képzés befejezésekor bemutatandó képzési terv elkészítésében.

Időtartam: 90 perc

A trénerek számára alapvető fontosságú, hogy egyszerű és hatékony eszközök alkalmazásával mérni tudják a képzés során elért tanulást, ugyanakkor visszajelzést is kapjanak annak biztosítására, hogy a képzés megfeleljen a tanulók elvárásainak.

A nyomon követési tevékenységek számos előnnyel járnak: amellett, hogy a képzésben résztvevőkkel való kapcsolattartás módja, a résztvevők visszajelzései révén segít a hálózat kialakításában és a képzés és a képzési anyagok javításában. Ez a nyomon követés még fontosabb egy trénerképző tanfolyam esetében, mivel a tanítási módszereket, anyagokat és gyakorlatokat a résztvevők tovább tesztelhetik, és tapasztalataik összegyűjtésével és elemzésével fejleszteni tudjuk tanfolyamainkat és azok hatását.

Tanulási eredmények: 

 • Pozitív tanulási kultúra kialakítása, előmozdítása és fenntartása különböző releváns képzési stratégiák alkalmazásával.
 • hatékony hallgatási és visszajelzési képességek bemutatása a fejlődés folyamatos értékelése
 • formatív visszajelzést nyújt a tanulóknak a program során
 • értékeli, hogy a tanulók elérték-e a képzési célokat
 • kritikusan értékeli a különböző értékelési technikákat
 • kritikusan értékeli a különböző értékelési és átadási módszereket.
 • igazságos és következetes összegző értékelési technikák alkalmazásának megtervezése az elért és a képzési eredmények biztosítása érdekében.
 • különbséget tenni a formatív és a szummatív értékelés között hatékony visszajelzést adni a tanulók fejlődéséről.
 • a képzés utáni nyomon követési tevékenységek fontosságának, valamint az értékeléssel és az értékeléssel való kapcsolatnak a megértése.
 •  a nyomon követési módszerek, eszközök és gyakorlatok megismerése annak érdekében, hogy a nyomon követés a képzés szisztematikus és szerves részévé váljon, ami az értékelést és az értékelést is segíti.

Leírás: 

A tanfolyamvezető megvitatja a résztvevőkkel a közösségi médiával kapcsolatos képzés tanulási eredményeinek és tanulási sikerességének mérésének szükségességét. Megvitatják továbbá az értékelhetőség korlátait egyrészt az önkéntes, nem fizetett tevékenységek, másrészt a nem formális oktatás területén.

30 perc és egy rövid szünet után a tanfolyamvezető csoportos megbeszélés keretében kezdeményezi a résztvevők között a tapasztalatok és az értékelési módszerek cseréjét. A résztvevők 25 perc után 15 perces szünetre vonulnak.

Ezután a tréner bemutatja a SMART értékelési eszközt, és elmagyarázza a módszerekre vonatkozó döntést. Ezután idő áll rendelkezésre a kérdésekre és válaszokra. 30 perc után – 15 perces szünet.
Az utólagos tevékenységek funkciója nem csak az információszerzés arról, hogy a trénerek hogyan használják fel a tanfolyam során megszerzett ismereteket, hanem kísérleti információkat nyújt a képzési tartalomról annak érdekében, hogy azt fejleszteni lehessen, és jobban megfeleljen a tényleges igényeknek. Ezen a foglalkozáson a tréner kiemeli a nyomon követést, mint a valódi hatás elérésének fontos eszközét, és megvitatja a nyomon követés funkcióit és gyakorlati eszközeit.
A foglalkozás végén a tréner összefoglalja a nyomon követés funkcióit, módszereit és eszközeit, majd néhány ajánlást ad arra vonatkozóan, hogy mit kell tenni és mit kell kerülni (mit kell és mit nem szabad). (60 perc)

Tevékenységek:

SMART értékelő eszköz bemutatása

Visszacsatolás:

A résztvevők számára: Egyperces visszajelzés

Oktatóknak: Oktatói protokoll és cserék

Időtartam: 180 perc

Ezen a nyílt ülésen megvitatjuk az igényelemzés fontosságát, hogy a meglévő erőforrásokat úgy tudjuk megszervezni, hogy azok támogassák a képzés előkészítését és lebonyolítását a tanulói célcsoport számára, és hatékonyan szervezzük meg a tanulóközpontú képzést. Ezt követi a tréner által segített csoportmunka, ahol a résztvevők saját csoportjaikban dolgoznak a virtuális szüneti szobákban.

Időtartam: 90 perc

Ez a workshop a tréner facilitátori szerepét vizsgálja, amikor különböző érzékenységű, igényű és megközelítésű, valamint különböző szintű készségekkel és elkötelezettséggel rendelkező tanulókkal kell foglalkoznia, ami a legrosszabb esetben nézeteltérésekhez és konfliktusokhoz, valamint a képzés megszakításához vezethet.

Tanulási eredmények: 

 • Mutassa be a csoportdinamika megértését.
 • felvázolja azokat az értékeket, amelyek a képzési/képzési gyakorlatot meghatározzák.
 • bemutatni a helyes képzési gyakorlatot
 • ismerteti a különböző preferált tanulási stílusokat, képzési stílusokat és konfliktuskezelési technikákat
 • a diszkriminatív attitűdök és magatartásformák kezelése megfelelő munkahatárok megállapítása
 • azonosítani a személyes képzési és fejlesztési igényeket.

Leírás:  

A workshop három részből áll:

 1. Egy jégtörő, amely jégtörőként működik, de egyben megnyitja a vitát az együttműködés és a pozitív dinamika fontosságáról, mint az elkötelezettség ösztönzésére és a konfliktusok megelőzésére szolgáló módszerről.
 2. Egy Buzz Group tevékenység, ahol a résztvevők kis csoportokban megvitatják tapasztalataikat a képzési kihívások kezelésével kapcsolatban, miközben konkrét esettanulmányokat vitatnak meg, majd a következtetéseket az egész csoport elé terjesztik. Ennek a tevékenységnek a végrehajtásához a csoportot kisebb csoportokra kell bontani, amelyet egy facilitált megbeszélés követ majd
 3. Egy játék, amely lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy teszteljék a meghallgatás képességét, és rávilágít annak fontosságára, hogy a trénerek megértsék a résztvevők hozzájárulását a konfliktusmegelőzés biztosítása érdekében.

Tevékenységek:

Activity 1 (for part 1): Pressure/Counterpressure

Activity 2 (for part 2): Training Troubleshooting

Activity 3 (for part 3): Controlled Dialogue

Visszacsatolás:

A résztvevők számára: Egyperces visszajelzés
Oktatóknak: Oktatói protokoll és cserék

A plenáris ülésen a résztvevők bemutatják képzési terveiket a csoportnak, és lehetőségük lesz arra, hogy visszajelzést kérjenek a csoporttól és a trénertől. A trénerek nem mondhatják ki az utolsó szót, és nem ítélkezhetnek a bemutatott képzési tervekről.

A résztvevőknek visszajelzést kell adniuk a trénernek az egész tanfolyamról, és megkérik őket, hogy töltsék ki a második pókhálót az önértékelésükhöz, és kérik, hogy véglegesítsék a tanfolyamszervezet által megadott és végrehajtott értékelési intézkedéseket.