Bevezetés

Ez az elkészült és tesztelt online képzési terv, amely a SMART rádiós képzési források online eszköz hatékony felhasználását segíti a SMART oktatók képzésekor. A képzés sikeressége érdekében javasoljuk a képzési sorrend követését és az összes workshop megtartását. A képzés végén a workshop hatékonyságának alapos értékeléséhez eszközöket bocsátunk rendelkezésre, ahogyan a SMART-partnerekkel együtt a Community Media Forum Europe (CMFE) és az AMARC-Europe által jóváhagyott, tanúsított képzések szervezéséhez való hozzáférés is elérhetővé tesszük. A SMART képzési tanúsítványokhoz való hozzáférést kizárólag a SMART-partnerek adhatják meg. 

Itt találja az általunk ajánlott képzési sorrendet, valamint a workshop általános összefoglalóját. A műhely összefoglalójára kattintva részletesebb leírást találhat az egyes workshopokról, valamint további linkeket a képzés során használható tevékenységekhez.

A workshopok megkezdése előtt fontos lenne biztosítani, hogy minden résztvevő megértse, hogyan kell használni az online konferenciaplatformot és a képzéshez használt interaktív eszközöket. Ajánlott a képzés időtartama alatt ugyanazt az online konferenciaplatformot használni.

Időtartam: 120 perc

Az oktatók megismerkednek a SMART-forrásokkal, és megtanulják, hogyan használhatják a SMART-kereső eszközt a résztvevők képzési tervének elkészítéséhez.

Tanulási eredmények:
A trénerek megtanulják, hogyan használhatják a SMART kereső eszközt, hogy megtalálják a képzési tervükhöz és a résztvevők igényeihez kapcsolódó tevékenységeket.

Leírás: 

A foglalkozás azzal kezdődik, hogy a tréner és a résztvevők megismerkednek egymással és az elvárásaikkal, megismerkednek a workshop menetrendjével, és megtudják, hogy a képzés végére milyen feladatot kell elvégezniük – egy konkrét célcsoportnak szóló képzési tervet, amely SMART-tevékenységeket használ. A résztvevőknek bemutatják a kísérő értékelő eszközt. Az önértékelést az első Pókhálóval kezdik.

A 60 perc elteltével a résztvevők 10 perces szünetre vonulnak.

A szünet után a tréner bemutatja a SMART-ötletet a tanulóközpontú képzésről és a konkrét célcsoportokra való összpontosításról, és időt hagy kérdésekre és vitára. 20 perc

Ezután a tréner bemutatja a SMART online eszközt, hogy a résztvevők használhassák azt a képzési tervük elkészítéséhez. 30 perc elteltével a workshop véget ér.

Tevékenységek:

Elvárások: Futur2: A tanfolyam vezetője a résztvevőket abba a helyzetbe hozza, hogy elvégezték a teljes képző-képzése képzést, és részt vesznek a záró visszajelző ülésen. A résztvevők reflektálnak a workshopra, és összefoglalhatják, hogy mi tetszett, mi nem tetszett, mi hiányzott, és mit szerettek volna. Annak érdekében, hogy a gondolat érthető legyen, a facilitátor kezdi ezt a kört, majd az óramutató járásával megegyező irányban átadja a szót a következő személynek. A moderátor összegyűjti a nyilatkozatokat, és a kört azzal zárja, hogy megköszöni a résztvevőknek a válaszokat, és elmagyarázza a gyakorlatot (jelentés, funkció, lehetséges alkalmazások).

A tanulóközpontú képzés bemutatása

bemutató SMART eszköz

Visszacsatolás:

A résztvevők számára: Egyperces visszajelzés
Oktatóknak: Oktatói protokoll és cserék

Időtartam: 45 perc

Ez a workshop azt vizsgálja, hogyan lehet a résztvevők igényeit, képzettségi szintjét stb. a képzés előtt megállapítani, hogy a tréner ennek megfelelően tervezhessen és készülhessen fel, és a workshopot minden résztvevő számára elérhetővé tegye.

Tanulási eredmények:

 • Határozza meg a hatékony kommunikáció előfeltételeit a tanulócsoportjában. Figyelembe véve a csoport összetételét és a képzési normákat a csoport alapvetőbb sajátos igényei szerint.
 • Értse meg, hogy ki az Ön csoportja és mik az igényei.
 • A workshop befejezéseként engedje meg a résztvevőknek, hogy eldöntsék, milyen célcsoportra tervezik képzési projektjüket, és a választásuk alapján hozzanak létre csoportokat (30 perc).

Leírás: 

A résztvevőket arra kérik, hogy írják le, hogyan célozzák meg a csoportokat munkájuk során. A csoport plenárisan megvitatja, hogy mi szól a célcsoportok meghatározása mellett. Ezután a moderátor vitára bocsátja, hogyan lehet a résztvevőkről annyit tudni, amennyi a jó képzési tervezéshez szükséges. 30 perc után a vita véget ér, és a résztvevők 5 perc szünetet kapnak, hogy meghatározzák a képzési tervükhöz szükséges célcsoportot. A szünet után a résztvevők a plenáris ülésen ismertetik döntésüket, és felkérik őket, hogy alkossanak csapatokat azokkal, akik ugyanazt a célcsoportot választották. A következő műhelymunkáig szóló feladatként a csapatban lévő résztvevőknek a lehető legkonkrétabb módon kell meghatározniuk a célcsoportot.

Tevékenységek:

csoportos megbeszélés és csapatmunka

Visszacsatolás:

A résztvevők számára: Egyperces visszajelzés
Oktatóknak: Oktatói protokoll és cserék

Az egyes résztvevők kiválasztják azt a célcsoportot, amelyiknek szeretnének egy képzést vagy egy teljes tanfolyamot tervezni. Választásuk alapján munkacsoportokba kerülnek, hogy együtt dolgozhassanak a képzési terv elkészítésén.

A munkacsoportok összetételéről és az általuk választott tanulói célcsoportról értesítik a képzőket.

Időtartam: 130 perc

Ez a workshop azt vizsgálja, hogyan kell az oktatói stílust és a képzési módszertant a résztvevők igényeihez és az elsajátítandó készséghez igazítani, hogy a képzés hatékony legyen.

Tanulási eredmények:

 • A felnőttkori tanulást megalapozó legfontosabb elvek és módszerek ismertetése a tanulási stílusok, tanulási eredmények, alapvető technikák tekintetében.
 • A csoportban való részvétel elérésének módszerei, és hogyan lehet ezeket a csoport igényeinek és a megtanulandó készségnek megfelelően alkalmazni.
 • A prezentációs technikák alapelvei
 • A beszédek megszervezése és felépítése a közönségnek megfelelően.
 • A megjelenés, a testtartás, a nyelv, a hang és a személyiség fontossága.
 • Multitasking képességek / többirányú gondolkodásmód

Leírás: 

A workshop egy köszöntő körrel kezdődik, és az első 5 percben azzal a kérdéssel, hogy a résztvevők még mindig elégedettek-e azzal, hogy a létrehozandó képzési terv célcsoportját választották, és hogy együtt dolgoznak-e és milyen csapatokban. Ezután a résztvevőknek 15 percük van arra, hogy eldöntsék, mi legyen a képzésük célja.

Ezután kezdődik a tényleges műhelymunka. A tréner egy szerkesztőségi megbeszélés helyzetébe helyezi a csoportot, hogy témákat találjanak egy rádiós produkcióhoz.

Hangfelvételeket játszanak le, és a résztvevőket arra kérik, hogy nevezzék meg a hallottakkal kapcsolatos asszociációikat, amelyeket egy táblára írnak fel. A következő lépésben a résztvevők az így kapott szavak és gondolatok listájából dolgozzák ki a rádióprodukció témáit.

A gyakorlatot befejezik, és a résztvevők csoportos megbeszélés keretében plenárisan kicserélik, hogy milyen más módszereket ismernek a témakeresésre. Ezután megvitatják, hogy a célcsoportok sajátos igényei hogyan határozzák meg a módszer kiválasztását. Az egész foglalkozás 60 percesre van tervezve.

10 perc szünet

Irányított csoportos megbeszélés a kérdésekről:

Miért van szükség többre a beszélgetésnél és a meghallgatásnál – különösen a speciális igényű csoportok esetében?

Milyen módszereket használna vagy használ?

A válaszokat mindenki számára láthatóan feljegyezzük egy táblára. A résztvevők által nem említett módszereket a tanfolyamvezető hozza be:

 • Szerepjáték – A szerepjátékok során a résztvevők saját tapasztalataikat használják fel egy valós élethelyzet eljátszásához.
 • Demonstráció – A demonstráció egy foglalkozási készség, tudományos elv vagy kísérlet bármely tervezett előadását jelenti.
 • Előadás/prezentáció – Az előadás az oktató által tartott szóbeli információközlés.
 • Moderált vita – A vita a résztvevők közötti kétirányú kommunikációt jelenti.
 • Buzz Groups – Egy hosszabb foglalkozás során a plenáris csoport alcsoportokra bontható, hogy egy vagy két konkrét kérdést vagy témát megvitassanak.
 • Brainstorming – Az ötletbörze célja, hogy nagyon gyorsan új ötleteket és válaszokat fedezzenek fel.

Húsz perc után a résznek vége.

Ezután a résztvevők csapatokba rendeződnek, és meghatározzák a célcsoporthoz és a célhoz igazított képzési tervükhöz szükséges módszerek kiválasztásának elveit. E célból a facilitátor szüneti szobákat nyit a csapatok számára. Erre 10 percet kapnak a résztvevők.

A résztvevők ezután plenáris ülésen ismertetik ötleteiket a csoport előtt. A csoport visszajelzést adhat. 10 perc

Tevékenységek: 

Brainstorming a hanggal

Visszacsatolás:

A résztvevők számára: Egyperces visszajelzés
Oktatóknak: Oktatói protokoll és cserék

Időtartam: 90 perc

A képzés megvalósításának megtervezésekor először is számos elemet kell figyelembe vennünk, beleértve a képzésben résztvevők profilját (célcsoport) és a képzésben résztvevők számát (csoportméret), valamint a hozzáférhetőségi kérdéseket és a képzés részeként elvégzendő tevékenységek követelményeit.

Tanulási eredmények: 

 • A képzés megvalósításának tervezésekor figyelembe kell venni bizonyos elemek fontosságát (fizikai tér, idő, résztvevők száma, napszak, hét napja stb.).
 • A foglalkozás strukturálása és a SMART képzési eszköz használata.
 • A képzési foglalkozás egyes elemeihez megfelelő képzési módszereket készítsen elő
 • a SMART-gyakorlatok megtalálása a képzési ülésen belüli felhasználásra
 • előkészíti a képzési üléshez szükséges eszközöket, forrásokat vagy vizuális segédeszközöket, pl. overhead vagy powerpoint diákat, flip chartokat stb. a SMART-tevékenységek hatékony végrehajtása érdekében.

Leírás: 

A résztvevők moderált csoportbeszélgetés keretében eszmét cserélnek a képzés keretfeltételeiről. Ez magában foglalja az egész környezetet, amelyben a képzésnek zajlania kell – csoportméret, helyszín, időkeret, időzítés, szükséges felszerelés stb. Hangsúlyozzák, hogy figyelembe kell venni a célcsoportok sajátos igényeit. A résztvevők észrevételeit a moderátor feljegyzi a táblára.

A 30 perces megbeszélést követően a facilitátor bemutatja a SMART eszközgyakorlatok szerkezetét, és elmagyarázza azokat az elveket, amelyek alapján a gyakorlatok létrejöttek. A struktúrát a csoport elé tárja vitára és megbeszélésre. Erre 30 perc áll rendelkezésre. Ezt 10 perces szünet követi.

A szünet után a résztvevőknek elmondják a következő feladatot: A képzési tervük keretének meghatározása. A résztvevők ezután kérdéseket tehetnek fel, és tanácsot kérhetnek a csoporttól vagy a facilitátortól. 20 perc elteltével a műhelymunka véget ér.

Tevékenységek: 

A tevékenységi struktúrák bemutatása: https://smart.radiotraining.eu/en/activities/

Visszacsatolás:

A résztvevők számára: Egyperces visszajelzés
Oktatóknak: Oktatói protokoll és cserék

A tréner bátorítja a résztvevőket, hogy csoportokban dolgozzanak, és beszéljék meg, milyen felkészülésre van szükség az adott résztvevői csoport számára. Ösztönözni kell a csoportmunka folytatását minden egyes workshop után, mivel ez a tanulási folyamat része, mivel a résztvevők tanulnak egymás tapasztalataiból, és támogatják egymást a képzés befejezésekor bemutatandó képzési terv elkészítésében.

Időtartam: 120 perc

Ez egy közös ülés az igényelemzés fontosságának megvitatására annak érdekében, hogy meg lehessen szervezni a meglévő erőforrásokat a tanulói célcsoport képzési előkészítésének és lebonyolításának támogatására, valamint hatékonyan meg lehessen szervezni a tanulóközpontú képzést. Ezt követi a csoportmunka egy tréner segítségével, ahol a résztvevők csoportjaikban dolgoznak a virtuális szekciótermekben.

Időtartam: 120 perc

A képzők számára alapvető fontosságú, hogy egyszerű és hatékony eszközök alkalmazásával mérni tudják a képzés során elért tanulást, ugyanakkor a visszajelzés segítségével biztosítani tudják, hogy a képzés megfeleljen a tanulók elvárásainak.

Tanulási eredmények: 

 • Pozitív tanulási kultúra kialakítása, előmozdítása és fenntartása különböző releváns képzési stratégiák alkalmazásával.
 • hatékony hallgatási és visszajelzési képességek bemutatása a fejlődés folyamatos értékelése
 • formatív visszajelzést nyújt a tanulóknak a program során
 • értékeli, hogy a tanulók elérték-e a képzési célokat
 • kritikusan értékeli a különböző értékelési technikákat
 • kritikusan értékeli a különböző értékelési és átadási módszereket.
 • igazságos és következetes összegző értékelési technikák alkalmazásának megtervezése az elért és a képzési eredmények biztosítása érdekében.
 • különbséget tenni a formatív és a szummatív értékelés között hatékony visszajelzést adni a tanulók fejlődéséről.

Leírás: 

A tanfolyamvezető megvitatja a résztvevőkkel a közösségi médiával kapcsolatos képzés tanulási eredményeinek és tanulási sikerességének mérésének szükségességét. Megvitatják továbbá az értékelhetőség korlátait egyrészt az önkéntes, nem fizetett tevékenységek, másrészt a nem formális oktatás területén.

30 perc és egy rövid szünet után a tanfolyamvezető csoportos megbeszélés keretében kezdeményezi a résztvevők között a tapasztalatok és az értékelési módszerek cseréjét. A résztvevők 25 perc után 15 perces szünetre vonulnak.

Ezután a tréner bemutatja a SMART értékelési eszközt, és elmagyarázza a módszerekre vonatkozó döntést. Ezután idő áll rendelkezésre a kérdésekre és válaszokra. A 45 perc elteltével a workshop véget ér.

Tevékenységek: 

SMART értékelő eszköz bemutatása

Visszacsatolás:

A résztvevők számára: Egyperces visszajelzés
Oktatóknak: Oktatói protokoll és cserék

Időtartam: 90 perc

Ez a workshop a tréner facilitátori szerepét vizsgálja a különböző érzékenységű, igényű és megközelítésű, valamint különböző szintű készségekkel és elkötelezettséggel rendelkező tanulókkal való foglalkozás során, ami a legrosszabb esetben nézeteltérésekkel és konfliktusokkal, valamint a képzés megszakításával járhat.

Tanulási eredmények: 

 • Mutassa be a csoportdinamika megértését.
 • felvázolja azokat az értékeket, amelyek a képzési/képzési gyakorlatot meghatározzák.
 • bemutatni a helyes képzési gyakorlatot
 • ismerteti a különböző preferált tanulási stílusokat, képzési stílusokat és konfliktuskezelési technikákat
 • a diszkriminatív attitűdök és magatartásformák kezelése megfelelő munkahatárok megállapítása
 • azonosítani a személyes képzési és fejlesztési igényeket.

Leírás: 

A workshop három részből áll:

 1. Egy jégtörő, amely jégtörőként működik, de egyben megnyitja a vitát a megfigyelés fontosságáról a képzés során, mint az elkötelezettség ösztönzésére és a konfliktusok megelőzésére szolgáló módszerről.
 2. Buzz Group tevékenység, ahol a résztvevők kis csoportokban megvitatják tapasztalataikat a képzési kihívások kezelésével kapcsolatban, miközben konkrét esettanulmányokat vitatnak meg. E tevékenység elvégzéséhez szükséges a csoport kisebb csoportokra bontása és egy interaktív online platform, például jamboard, padlet…
 3. Egy játék, amely lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy teszteljék a hallgatási képességüket, és rávilágít annak fontosságára, hogy a konfliktusmegelőzés érdekében az oktatók megértsék a résztvevők hozzájárulását.

Tevékenységek: 

Activity 1 (for part 1): Find the Difference

Activity 2 (for part 2): Training Troubleshooting

Activity 3 (for part 3): Controlled Dialogue

Feedback:

A résztvevők számára: Egyperces visszajelzés
Oktatóknak: Oktatói protokoll és cserék

Időtartam: 60 perc

A nyomon követési tevékenységek számos előnnyel járnak: amellett, hogy a résztvevőkkel való kapcsolattartás módja, segít a hálózat kialakításában, valamint a résztvevők visszajelzései révén a képzés és a képzési anyagok javításában. Ez a nyomon követés még fontosabb egy trénerképző tanfolyam esetében, mivel a tanítási módszereket, anyagokat és gyakorlatokat a résztvevők tovább tesztelhetik, és tapasztalataik összegyűjtésével és elemzésével fejleszteni tudjuk tanfolyamainkat és azok hatását.

Tanulási eredmények: 

  • megértik a képzést követő nyomon követési tevékenységek fontosságát, valamint az értékeléssel és az értékeléssel való kapcsolatokat
  • a nyomon követési módszerek, eszközök és gyakorlatok megismerése annak érdekében, hogy a nyomon követés a képzés szisztematikus és szerves részévé váljon, ami az értékelést és az értékelést is segíti.

Leírás: 

Amikor képzést szervezünk és tartunk, több célunk is van: egy bizonyos tudás átadása vagy egy adott készség fejlesztése. A társadalmi hatás elérése is fontos cél lehet – például sok médiaképzés a helyes és hiteles hírszerkesztésre összpontosít, ami nemcsak az újságírás minőségét emeli, hanem a hiteles és megbízható hírforrások hozzájárulnak a társadalom fejlődéséhez. Ha egy képzéssel további céljaink vannak, és fontos a hosszú távú hatás, a képzésben résztvevők nyomon követése nélkülözhetetlenné válik.

A nyomon követési tevékenységek nem csupán arra szolgálnak, hogy információt szerezzenek arról, hogy a képzők hogyan használják fel a tanfolyam során megszerzett tudást, hanem kísérleti információkat is nyújtanak a képzés tartalmáról annak érdekében, hogy azt fejleszteni lehessen, és jobban megfeleljen a tényleges igényeknek.

Ezen a foglalkozáson a tréner kiemeli a nyomon követést, mint a valódi hatás elérésének fontos eszközét, és megvitatja a nyomon követés funkcióit és gyakorlati eszközeit.

A megbeszélést egy olyan tevékenység követi, amelynek során a képzésben résztvevők a nyomon követési módszereket a különböző képzési típusokhoz és képzési célokhoz illesztik.

A tevékenység nyílt ötletbörzét és csoportmunkát indít el – minden résztvevő elmondja, hogy milyen típusú képzést tervez, mit szeretne elérni a tanfolyammal, majd a csoport felsorolja a nyomonkövetési eszközökkel és módszerekkel kapcsolatos ötleteket (a tréner moderálja a vitát és a brainstormingot, megosztva személyes tapasztalatait az egyes eszközökkel kapcsolatban).

A foglalkozás végén a tréner összefoglalja az utókövetés funkcióit, módszereit és eszközeit, majd néhány ajánlást ad arra vonatkozóan, hogy mit kell tenni és mit nem (do-s és don’t-s).

Tevékenységek: 

Egyeztesse az eszközt, a módszert és a képzést!
Visszacsatolás:

A résztvevők számára: Egyperces visszajelzés
Oktatóknak: Oktatói protokoll és cserék

A plenáris ülésen a résztvevők bemutatják képzési terveiket a csoportnak, és lehetőségük lesz arra, hogy visszajelzést kérjenek a csoporttól és a trénertől. A trénereknek nem szabad az utolsó szót átvenniük, vagy legrosszabb esetben ítélkezniük a prezentációkról.

A résztvevőknek visszajelzést kell adniuk a trénernek az egész tanfolyamról, és megkérik őket, hogy töltsék ki a második pókhálót az önértékelésükhöz, és kérik, hogy véglegesítsék a tanfolyamszervezet által megadott és végrehajtott értékelési intézkedéseket.