A SMART értékelő eszköz koncepciója

Emlékszünk, a SMART három elemből áll:

1) A tanterv
2) Az értékelés
3) A képzés elvégzését bizonyító tanúsítvány

A tanterv, az értékelés és a bizonyítvány összetartozik: A SMART-tanfolyam műhelymunkái során a résztvevők új módszereket tanulnak, hogy jobban megfeleljenek az egyes célcsoportok igényeinek. A SMART tanfolyamon a résztvevők már saját tanfolyamot, képzést vagy coachingot fejlesztenek. A tervezetet a „SMART képzők képzése” tanfolyam végén mutatják be. Az értékelés a SMART minősítéssel zárul. A minősítést azok a résztvevők kapják meg, akik kritikusan és reflektíven foglalkoznak a módszereikkel, akik tanulóként tekintenek magukra, akik adaptálják a módszereiket, és akik megmutatják, hogy hajlandóak és képesek alkalmazkodni a célcsoportjukhoz. A tanulási folyamat a cél, nem pedig egy kész, ellenőrizhető készségeket tartalmazó képzés.

A „SMART értékelő eszköz” módszereket biztosít a tanulási eredmények, reflexiók és visszajelzések felmérésére a „SMART képzők képzése” tanfolyamokkal kapcsolatban.

A SMART-képzéseket a rádiózás és a műsorszórás területén tapasztalt oktatók ajánlják olyan oktatóknak, akik szeretnék elmélyíteni tudásukat, akik bővíteni szeretnék célcsoportjaikat és alkalmazkodni szeretnének a sajátos igényekhez, valamint további módszereket igényelnek.

Az értékelés elkíséri a trénereket és a tanuló trénereket (a továbbiakban „résztvevők”) a tanfolyamokon. A legfontosabb, hogy az értékelés nem egy tesztelési eszköz, amely eldönti a sikertelenséget vagy sikertelenséget, hanem láthatóvá és reflektívvé kell tennie a tanulási folyamatot.

A SMART képzők képzése tanfolyamokon „trénerekről” beszélünk, mint a „tanuló trénerek” képzéseinek segítőiről, akik képzéseket, tréningeket vagy tanfolyamokat kívánnak nyújtani érzékeny célcsoportok számára, speciális igényekkel.

Több kihívásra és igényre számítunk, amikor migráns nők számára kínálunk workshopokat: figyelembe kell venni a kitett életkörülményeket. Figyelmet fordítunk a nehéz életkörülmények kezeléséhez szükséges további kompetenciákra. A menekültek esetleg traumát éltek át. Menekültügyi eljárásokon kell keresztülmenniük. Munkát keresnek vagy táborokban élnek, és korlátozott szabadsággal rendelkeznek. Nem tudják, hogy maradhatnak-e, és mit hozhat a következő nap.

A vakoknak speciális tájékozódási segédeszközökre lehet szükségük a rádión és címkékre a műszaki berendezéseken. A vizuális módszerek helyett a tanulás haptikus formáira van szükség. A rádióhoz vagy a tanulás helyszínére való utazást is előre tisztázni kell, hogy akadálymentesen vehessenek részt a tanfolyamon.

2

A tanulási zavarokkal küzdő személyek esetében figyelembe kell venni a figyelemfelkeltő képességet. A tanulási egységek rövidebbek, egyszerű nyelvezetűek, ismétlődőek és elméleti helyett gyakorlatiasak lesznek.

De a SMART módszerek bármely más rádiós műhely fejlesztésére is szolgálnak! A SMART módszerrel olyan tanulási minőséget szeretnénk közvetíteni, amely a folyamatokra, a részvételre, a reflexióra, a tanulási tartalom dialogikus kidolgozására és a készségek gyakorlati elsajátítására irányul.

A SMART-ot tapasztalt és új oktatók, multiplikátorok képzésére és saját didaktikánk

bővítésére szánjuk. Emellett a SMART-módszerek online is elérhetőek lesznek, mint a rádiós képzés és coaching változatosabbá tételét szolgáló módszertani eszköztár.

Az értékelés a trénerképző műhelyeket kíséri, mint minőségi biztosíték és visszajelzési módszer, hogy a tanulási folyamatok érthetővé váljanak.

Az értékelési eszközöket azért tartottuk egyszerűnek, mert alacsonyan akartuk tartani a ráfordítást, és ösztönözni akartuk a reflexiót és a vitát.

Ezenkívül az értékelési eszközök szükség szerint adaptálhatók a helyszíni vagy online műhelymunkákhoz.

Utolsó megjegyzés a kezdet végén: A SMART nem egy rögzített tanterv, hanem az oktatók és a résztvevők tanfolyamról tanfolyamra adaptálják. Az értékelés elősegíti a tanulási élményt, és a szabad rádió hozzáállását képviseli, miszerint mindig tanulunk, különösen, amikor képezünk.

A SMART-értékelés hat kérdéskörből áll: egy az oktatókra, öt a tanulásban részt vevő oktatókra (a továbbiakban “résztvevők”) vonatkozik.

 

Az oktatók számára

  • Képzők protokolljai

A résztvevők számára (“tanuló oktatók”)

  • Az önértékelés
  • Az „egyperces papír”
  • A „tanuló naplója”
  • A workshop előadása
  • A végső megbeszélés a visszacsatolásokkal

Minden egyes értékelési eszközt meghatározott fázisokban, különböző kontextusokat megkérdőjelezve használnak. Az értékelés célja, hogy a kijelentéseket a képzők és a résztvevők közötti megbeszélések alapjául szolgáljon. A SMART nem csupán módszereket kíván közvetíteni, hanem egy olyan megközelítést is, amely arra vonatkozik, hogy a trénerek hogyan foglalkoznak a célcsoportjaikkal.

Lényegesek azok a tulajdonságok, amelyekre az önértékelésben rákérdez. Ezeket nem lehet tesztelni vagy mérni. Ezek a beszélgetésekben, megbeszélésekben, a viselkedésben, azaz a minőségi adatokban, nem pedig a mennyiségi adatokban mutatkoznak meg.

A SMART-nak ellentmondana, ha olyan teszteljárást dolgoznánk ki, amelynek célja egy olyan teszt, amelyen át lehet menni vagy nem lehet átmenni.

Ehelyett mind a trénerek, mind a SMART-tréningek résztvevői maguk is elmélkedésbe, önvizsgálatba kezdenek, hogy kiderüljön, igényeik megfelelnek-e a célcsoportok igényeinek. Ennek ellenőrzése azonban nem merev tesztelési eljárásokkal és rögzített kérdőívekkel lehetséges, hanem a csoportban folytatott megbeszélésekkel, ahol minden résztvevő hozzászól és megvitatja tapasztalatait, ismereteit.

Minden SMART értékelési eszköz a visszajelzésekre és a meghallgatásra, az alkalmazkodásra, a tanulni akarásra, az igényekre való reagálásra való hajlandóságra épül.

Egy SMART-tanfolyam kudarca azt jelentené, hogy nincs készség, nincs tanulás a visszajelzéseken keresztül.

A siker vagy a kudarc akkor nem egy tesztben való sikertelenségen keresztül lenne nyilvánvaló, hanem a gyakorlatban, a műhelyben részt vevő emberek által megerősítve, és végül az önismeretben is.

A SMART a szabad és közösségi rádiózás során különösen szükséges gyakorlati, mindennapi kompetenciákkal kezdődik, mint például a meghallgatás, az igényekre való reagálás, a világos kommunikáció, a visszajelzés és az erőszakmentes kommunikáció készségei, az elismerés kimutatása, a csoportok moderálása, a konfliktusok kezelése stb.

Innen kiindulva a SMART-módszerek segítségével még jobban elérhetjük a célcsoportok speciális igényeit.

A SMART-módszerek akkor hatékonyak, ha a célcsoportra való jó felkészüléssel és megfelelően kidolgozott műhelymunkákkal együtt alkalmazzuk őket.