A SMART Trainers két tantervet kínál az oktatóképző tanfolyamokhoz – egy online tanfolyamot és egy helyszíni tanfolyamot – a tanulóközpontú rádióoktatás elveinek elsajátításához. A SMART Trainers a SMART online eszközre épül, amely a rádiós képzésben bevált módszereket, tevékenységeket és anyagokat gyűjti össze, különösen a speciális célcsoportok számára, és kínálja azokat ingyenes használatra. A SMART Trainers továbbá a közösségi média nem formális oktatási ágazatában történő képzés lehetővé tételét szolgálja. A SMART Trainers a tanfolyamokon kívül tartalmaz egy eszközt a tanfolyamokon résztvevők tanulási eredményeinek értékelésére és a tanfolyamokon való részvétel tanúsítására. A SMART Trainers a közösségi média hátterében került kifejlesztésre, ahonnan az érintett szervezetek származnak, illetve ahol az érintett szervezetek székhelye található. Az Európai Bizottság 2018-2021 közötti Erasmus+ programjának felnőttképzési stratégiai partnerségének részeként a SMART Trainers a következő szervezetek együttműködésének eredménye:

A Radioschule klipp+klang szervezi és koordinálja az UNIKOM nem kereskedelmi célú helyi rádióállomásainak rádiós képzését, valamint tanfolyamokat szervez különböző magánrádiók számára. A klipp+klang Rádióiskola kutatásokat és fejlesztéseket is folytat (interkulturális oktatás, rádiózás és nyelvi-kulturális kisebbségek), valamint saját ifjúsági és empowerment projekteket kezdeményez. A rádióiskolát az 1995-ben alapított Radioschule klipp+klang egyesület működteti.

A COMMIT, a Közösségi Média Továbbképzési, Kutatási és Tanácsadó Intézet a nem kereskedelmi műsorszolgáltatás, a felnőttképzés és a kutatás határterületén működő továbbképző intézmény Ausztriában. A COMMIT 2010-ben alakult egyesületként, tevékenysége nonprofit. Célja, hogy a társadalom minden szintjén elősegítse a nem kereskedelmi média megvitatását és továbbfejlesztését. Ez különösen a nem kereskedelmi média, a felnőttképzés és a tudomány szereplőivel együttműködve a továbbképzés és a kísérő kutatás ösztönzését és tervezését foglalja magában.

Az Antxeta Irratia egy baszk nem kereskedelmi közösségi rádió, amely hosszú tapasztalattal rendelkezik mind a belföldi, mind a Spanyolország és Franciaország közötti határokon átnyúló projektek, valamint a nemzetközi együttműködési projektek terén, például a felnőttképzés területén. 2007 óta az Antxeta Irratia számos interkulturális és oktatási projektet dolgozott ki, mind a régió női szervezeteivel és migránsokkal, mind a Felnőttképzési Központtal (ECA) együttműködve.

A Civil Rádió nem kereskedelmi célú közösségi rádióként sugároz több mint 150 önkéntes segítségével. A 24 órás műsor központi témái kulturális, társadalmi és környezeti események, közösségek, konfliktusok, Budapest és a kerületek élete. A Civil Rádió a legmodernebb kommunikációs és médiatechnológiákkal és Web 2.0 alkalmazásokkal működik, önkénteseit képzésekkel és e-learning anyagokkal oktatja.

A Near Media-Co-op egy demokratikus, nonprofit médiaszövetkezet, amely a médiát a közösségfejlesztés eszközeként használja. A szövetkezetet 1982-ben alapították, és több mint 600 részvényes és több mint 120 rendszeres önkéntes tartozik hozzá. A NearFM 1995 óta sugároz közösségi rádióként, és számos európai projektben vett és vesz részt partnerként a kulturális identitás és a környezetvédelem, valamint az interkulturális képzés és az emberi jogi programok területén. A NearFM 2006-ban részt vett az interkulturális fókuszú Inter.media képzési anyagok elkészítésében, és FETAC 4. szintű szakmai képesítést, valamint médiaműveltségi képzést és interkulturális képzést kínál.

A Radio Corax egy szabad rádióállomás a németországi Halle(Saale) városában. A Radio Corax nem kereskedelmi célú helyi rádióállomásként a nap 24 órájában sugároz. A Radio Corax földfelszínen Halle-ban és Szász-Anhalt déli részén FM-en fogható. A Radio Corax a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektetett a képzett rádiósok képzésére. A Radio Corax különböző, többek között interkulturális rádiós oktatási projektekben vett és vesz részt.

2004 óta a Community Media Forum Europe (CMFE) európai szinten képviseli a harmadik médiaszektorban – gyakran közösségi médiának nevezett – tevékenykedő hálózatokat, nemzeti szövetségeket, projekteket és egyéneket. Minden egyes csatornát a környezete és az általa kiszolgált közösség sajátos kultúrája, történelme és valósága alakít. A közösségi média általában azon közösségek tulajdonában van, ahonnan az önkéntes műsorszolgáltatók származnak, és olyan műsorokat készítenek, amelyek fontosak a közösségek számára – és nem profitorientáltak. A CMFE kiáll a polgárok közösségi médiához való jogaiért, és platformként szolgál a párbeszédhez és a közösségi média európai szintű elismeréséhez, mint világosan körülhatárolt médiaágazathoz. Egy olyan környezetben, ahol a véleménynyilvánítás szabadságát és az információhoz való hozzáférést egyre inkább veszélyezteti a médiaszektor koncentrációja és a félretájékoztatás terjedése, a közösségi média a médiapluralizmus mutatója.

Az AMARC Europe a Közösségi Rádiók Világszövetségének európai tagozata. Az európai szövetség több mint 300 közösségi rádiót, azok nemzeti vagy regionális szövetségeit és magánszemélyeket képvisel. Az AMARC Europe 1994 óta képviseli tagjainak érdekeit európai és nemzetközi szinten, megteremti a kommunikációt és ezáltal a tapasztalatcserét tagjai között, valamint kezdeményezi nemzetközi együttműködésüket. Az AMARC Europe kapcsolatot tart a Közösségi Rádiók Világszövetségével és az ENSZ különböző szervezeteivel is.