• Képzők protokolljai
 (abban az esetben, ha a képzést különböző oktatók tartják, hogy biztosítsák a tanfolyam kéz a kézben történő lebonyolítását, ha nem, akkor ezt az oktató önértékelésre is használhatja.)Az önértékelés
 • Az „egyperces papír”
 • A „tanuló naplója”
 • A workshop előadása
 • A végső megbeszélés a visszacsatolásokkal

Az értékelési eszköz gyakorlatba ültetése

A SMART-módszerek és -műhelyek eredetileg személyes műhelymunkákhoz készültek: az online műhelymunkákhoz adaptálhatók.

Előkészületek, kontextus, beállítások

Minden képzés, minden projekt előkészítést igényel. A „SMART képzők képzése” workshopokon is először megkérdezik a résztvevőket, hogy milyen előismeretekkel rendelkeznek, mind tapasztalatok tekintetében, milyen módszereket ismernek, milyen emberekkel dolgoztak már együtt, különös tekintettel a célcsoportokra. Természetesen előfordulhat, hogy a résztvevők speciális igényekkel jelentkeznek: a regisztráció és az előkészületek során a facilitátoroknak minden szükséges információt előre be kell kérniük és össze kell gyűjteniük.

Ha úgy dönt, hogy online regisztrál vagy értékel, kérjük, az Európai Adatvédelmi Rendelet betartása érdekében mellékeljen egy adatvédelmi tájékoztatót, pl. “Adatvédelmi tájékoztató: Minden adatot kizárólag a projekthez használunk fel. A workshop értékelésére és kiértékelésére.”

Értékelés az oktatók számára

Trénerek feljegyzései

Minden workshop után a trénerek jegyzőkönyveket, feljegyzéseket írnak, és megosztják a többi trénerrel, hogy tapasztalataikat adják át a tréningről, a résztvevőkről, a csoportdinamikáról, a workshop alatti adaptációról és a tanulságokról.

Az oktatóknak az átadások során információt kell cserélniük a workshopokról és a résztvevőkről. A főbb pontok írásos összefoglalóját minden oktató rendelkezésére kell bocsátani. A jegyzőkönyvek, feljegyzések az alábbi részekből állnak:

 • rövid összefoglaló
 • fókuszpontok (legfőbb eredmények)
 • A következő képzési részre témaajánlatok

Értékelés a résztvevők számára

Önértékelés

A SMART képzés elején és végén önértékelésre kerül sor. Ez egy gyors és intuitív módszer a felnőttkori tanuláshoz.

Egy A4-es papírra pókhálót rajzolnak. A sugarak mentén jellemzők vannak meghatározva, amelyeket a résztvevőknek értékelniük kell, hogy kevesebbet vagy többet alkalmaznak-e magukra. A sugarakon a résztvevőknek most jól látható pontokat kell megjelölniük, amelyek minél távolabb helyezkednek el, annál jobban kell ábrázolniuk az önértékelésüket. Minél beljebb kerül egy pont a középpontban, annál alacsonyabbra értékelik a résztvevők az adott tulajdonsággal kapcsolatos tapasztalati tudásukat.

Ha ez a felmérés online történik, akkor olyan online értékelő platform ajánlott, amely támogatja a kérdőíveket és azok kiértékelését, és adatvédelmi szempontból is veszélytelen.

A kitöltött kérdőíveket a résztvevőknek “nicknévvel/avatarral” kell megjelölniük (azaz anonimizálniuk kell), majd összegyűjteniük.

A workshop végén aztán új pókhálós kérdőíveket osztanak ki, és a résztvevők újra értékelhetik magukat.

Ezt követően a résztvevők megkapják a kitöltött pókhálós kérdőíveket, és összehasonlíthatják a két kérdőívet úgy, hogy az A4-es papírlapokat a fény felé tartják, és megfigyelik a jelölések változását.

Megkérjük őket, hogy spontán kommentálják a változásokat vagy nem változásokat, és reflektálhatnak az önértékelésben bekövetkezett változásokra.

Kérdőív tervezése

A kérdőívek két részre vannak osztva (a kör alakjának megfelelő félgömbök).

 1. A gyakorlati tapasztalat a műhelyekben és a tanításban (cselekvés).
 2. A személyes készségek és oktatói képességek (attitűd).

A két szakasz szerint a jellemzőket ezután megkérdezik.

1.) Gyakorlati tapasztalat az oktatásban (cselekvés)

 • Tervezési megbízhatóság
 • A célcsoporttal való azonosulás
 • Tantárgyi fogalmak adaptálása
 • Közvetítői készség
 • Visszajelzés adása
 • Csoportok vezetése

2.) Személyes készségek és oktatói képességek (attitűd)

 • Értelem 
 • Kritikus képességek 
 • Társadalmi-politikai beágyazódás 
 • eszültségek kezelése 
 • Az irányelvek betartása 
 • Nyitottság 
 • Pártatlanság / sokszínűség 

“Egyperces papír“

Az “egyperces dolgozatot” minden egyes műhelymodul után azonnal ki kell tölteni. Ahogy a neve is sugallja, a műhelymunka közvetlen tapasztalataiból kell kiindulnia, és meg kell örökítenie a pillanatfelvételt.

Az “egyperces papír” online is adaptálható.

Kérdőív tervezése

Az “egyperces írás” két részből áll. Egy felmérésből és egy válaszból. A felmérés a kérdésekre vonatkozó gyors önértékelésre vonatkozik:

 • Mennyire voltam motivált?
 • Hogyan volt felépítve a workshop?
 • Hogyan érzékeltem az oktatók kompetenciáit?

A második kérdés pozitív, inspiráló példákat kér a workshopról. Ez a kérdés arra szolgál, hogy felidézze a pozitív dolgokat, és elgondolkodjon azon, hogy mit vitt magával a workshopról.

Az egypercesek a résztvevőknél maradnak, és a „SMART képzők képzése” workshop záró megbeszélésének alapjául szolgálnak.

A „tanulói naplót“

A „tanulói naplót” minden műhelynap végén használják. Célja, hogy összefoglalja és segítse a nap lefolyásának átgondolását. A “Learner’s Diary” a tanulás egy másik időbeli dimenzióját is célozza, a műhelynap még egyszer történő felidézésével arra is használható, hogy képet kapjunk arról, hogy a képzési nap műhelymoduljai hogyan illeszkednek egymáshoz, hogy a képzők képzését szolgáló műhelytananyag megfelelő- e a résztvevők számára, nem terheli-e túl őket, vagy koherens. A „tanulói napló” a résztvevők saját belátása szerint írásban is megválaszolható.

A “Tanulói napló” kötelező a SMART értékeléshez: az eszköz akkor hasznos, ha a tanfolyami nap végén elegendő idő áll a résztvevők rendelkezésére, és nem fáradtak el az intenzív tanfolyamtól, különben alacsony lenne a motiváció a napló kitöltésére.

A kérdőív kialakítása:

Ez a „Learner’s Diary” arra szolgál, hogy a saját gondolatait megossza a csoporttal és a trénerekkel.
Gondolkodjon általánosabban: a visszajelzés a napi tapasztalatokról szól, nem
annyira egy konkrét workshopról.

Célja, hogy mélyebb gondolkodásra ösztönözzön. Írja le írásban. Szabad formában. A legfontosabb pontokról.
A témákat és a válaszadás módját szabadon választhatja meg.

Ha közvetlenebb, személyesebb és diszkrétebb visszajelzést szeretne, akkor forduljon értékelésünkhöz.
Ezekről a konkrét dimenziókról kérdezik majd Önt:

 • Az oktatókkal kapcsolatos megjegyzések
 • A képzési módszerek sokféleségével kapcsolatos megjegyzések – A workshopok időbeli felépítésével kapcsolatos megjegyzések
 • A saját tanulási tapasztalatokkal kapcsolatos megjegyzések
 • Egyéb témákkal kapcsolatos megjegyzések

A tanulási naplókat a SMART végén a résztvevők is bevonják a megbeszélésbe, és alapul használják.

A workshop előadás

A „SMART képzők képzése” műhelyek végén a résztvevők bemutatják a műhelyterveiket az összegyűlt csoportnak.

A résztvevők feladata az volt, hogy valódi műhelyeket dolgozzanak ki. A prezentáció során a résztvevőknek képesnek kell lenniük arra, hogy felvázolják műhelyeiket, különbséget tegyenek a durva és a részletes célok között, és megvitassák a csoporttal, hogy hol vannak a műhelyeik erősségei és gyengeségei.

A megbeszélés és a visszajelzés a „SMART képzők képzése” workshopok sikerének lényeges elemei.

Ajánlások a záró prezentációkhoz

Vegye figyelembe az egy résztvevőre jutó időt: az előadások nem tarthatnak túl sokáig. Ha 5 résztvevő és tíz perces prezentáció, beleértve a tíz perces megbeszélést is, akkor könnyen több mint egy órát vesz igénybe az egész. Az időgazdálkodás érdekében javasoljuk:

Az előadásoknak a műhelymunkák durva céljaira és alapgondolataira kell összpontosítaniuk. Megvalósulnak-e a leglényegesebb elképzelések, mint pl.:

 • A célcsoport. 
 • Személyhez kapcsolódóan, mint például nem, életkor, örökség, nyelvi vagy egyéb szükségletek stb… 
 • A résztvevők száma 
 • A célcsoportok felvétele 
 • A műhelyek kialakítása 
 • A műhely tartalma 
 • A műhely céljai és az oktatók és a résztvevők elvárásai 
 • A műhelymunkák időbeosztása a teljes tanfolyam és a műhelyek tekintetében. Beleértve a napközit, a szüneteket, a műhelymunkákat. 
 • Az oktatók és a résztvevők koordinálása: kommunikációs és visszajelzési szabályok.
 • Célcsoportok megszerzése és regisztráció. Hogyan kell kommunikálni, megtalálni és regisztrálni a célcsoportokat, résztvevőket? 
 • Az oktatók száma 
 • Az oktatók kompetenciái (és szükségletei). 
 • A helyszín kiválasztása az igények alapján 
 • A felszerelés kiválasztása az igények alapján 
 • A képzésekhez szükséges anyagok kiválasztása, például flipchart, papír stb…
 • Az előadások előkészítése
 • A workshop nyomon követése

A végső megbeszélés a visszacsatolásokkal

A résztvevők a csoport elé tárják az egyperces papírok és a tanulási naplók eredményeit. A megállapításokat megvitatják, és a SMART trénerek ez alapján a „SMART képzők képzése” workshopokat is adaptálhatják és javíthatják.
A résztvevők viszont maguk is lehetőséget kapnak arra, hogy ezeken az értékelési módszereken keresztül reflektáljanak: a képzők képzése workshopra való reflektálással a leendő trénerek a résztvevők helyébe képzelik magukat. A kritikus trénerek számára a műhelybeszámoló készségek alapvető fontosságúak. Ezt is újra gyakorolják ezen az utolsó fordulón keresztül.

Végül az önértékelési kérdőívek (pókháló) segítségével a résztvevők összehasonlíthatják, hogyan értékelik magukat a képzők képzése műhely elején és végén.

Módszer El kell végezni A módszer célja
A tréner naplója
Minden egyes workshop után
A műhelymunkák reflexiója és kiigazítása. Kommunikáció az oktatók között a tapasztalatokról, a gyakornokokról, a struktúrákról, az ütemtervről és a módszerekről.
Önértékelés (spider web)
A TTT workshop elején és végén.
Spontán önértékelés és a tanulási folyamatok, sikerek, változások felismerése.
"Egyperces papír"
Minden egyes workshop után
Azonnali kérés az oktatókkal, a didaktikával, a struktúrákkal és a legjobb gyakorlatokkal kapcsolatos műhelytalálkozókra.
A tanuló naplója
Minden egyes műhelynap után (Kötelező! A tanfolyamok időbeli kapacitásától függően)
Egy tanulási nap tükrözése az oktatók által, a műhelymunkák koordinálása, folyamat és időstruktúra, tanulási tapasztalatok.
A tervezett műhelyek bemutatása
A SMART-TTT-Workshop legvégén
Képesség workshopok létrehozására és bemutatására. A műhelymunkák adaptálása.
Végső visszajelzés
A SMART-TTT-Workshop legvégén
Az egész SMART-TTT- munkaműhely reflexiója az oktatók és a résztvevők számára. Tanulságok.

Az értékelés eredményei: tanúsítási folyamat

A tanúsítvány ismét a „tanulóközpontú képzések” SMART megközelítését mutatja. Az értékelés lehetőséget biztosít a tanulási tapasztalatok közlésére és a saját módszerekkel kapcsolatos reflektív, kritikus gondolkodás erősítésére.
A képzők és a résztvevők visszajelzései után a tanúsítvány ezt a tanulási folyamatot képviseli. Azok, akik részt vettek magában a tanulásban, a problémák és azok megoldásainak kommunikációjában, és akik hajlandóságot mutatnak arra, hogy továbbra is tanulási tereket nyissanak másoktól és másokkal együtt, átmentek.