• Prestatzaileen protokoloak
 • Auto Ebaluaketa
 • “Minutu bateko papera”
 • “Ikaslearen egunkaria”
 • “Ikastaroen diseinuen” azken aurkezpena eta hartu emanak.

Prestakuntzak, testuingurua, parametroak

Prestakuntza orok, proiektu orok prestakuntza behar du. SMART Train the Trainer tailerretan, parte-hartzaileek, esperientziari dagokionez, aldez aurretik dituzten ezagutzak zein diren, zein metodo ezagutzen dituzten, zein pertsonarekin lan egin duten, bereziki talde hartzaileei dagokienez, aipatzen da. Jakina, behar bereziak dituzten pertsonek ere parte har dezakete formakuntzetan: izena ematerako unean eta tailerrak prestatzen ari direnean, behar den informazio guztia eskatu eta jaso behar dute formatzaileek, beti ere aldez aurretik.

On line erregistratu edo ebaluatu nahi baduzu, sartu pribatutasun-klausula bat EBko “Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra” betetzeko, “Pribatutasun-klausula: datu guztiak proiektu honetarako bakarrik erabiltzen dira. Tailerra ebaluatzeko.”

Hezitzaileentzako ebaluazioa

Prestatzaileen protokoloak

Tailer bakoitzaren ondoren, prestatzaileek beste prestatzaile batzuekin partekatzen dituzten protokoloak prestatzen dituzte, prestakuntzari, parte-hartzaileei, talde-dinamikari, tailerreko egokitzapenei eta ikasitako ikasgaiei buruzko esperientziak partekatzeko.

Trukaketa hauetan tailerrei eta parte-hartzaileei buruzko informazioa trukatu behar dute hezitzaileek. Puntu nagusien laburpen idatzia prestatzaile guztientzat eskuragarri egon behar da.

Hauek dira protokoloak:

 • laburpen labur bat
 • funtsezko puntuak (emaitza nagusiak)
 • hurrengo trebakuntza-saiorako gai garrantzitsuak

Parte hartzaileentzat ebaluaketa

Auto Ebaluaketa

Autoebaluazioa SMART ikastaroaren hasieran eta amaieran egiten da. Helduaek azkar ikasteko metodo eraginkor eta intuitiboa da.

Armiarma-mihise bat A4 orri batean marrazten da. Irratietan zehar, parte-hartzaileek ebaluatu behar dituzten ezaugarriak definitzen dira, beren buruei gehiago edo gutxiago aplikatzen zaizkien ebaluatzeko.

Apaletan, parte-hartzaileek nabarmen ikusten diren puntuak idatzi behar dituzte orain, eta, zenbat eta urrunago egon, orduan eta gehiago irudikatu behar dute beren autoebaluazioa. Ikastetxeko puntu bat zenbat eta urrunago egon, orduan eta txikiagoa izango da parte-hartzaileen ebaluazioa ezaugarri horren esperientzia-ezagutzari dagokionez.

Galdeketa on line egiten bada, on line ebaluatzeko plataforma bat erabiltzea gomendatzen da, galdetegiez eta haien ebaluazioaz arduratuko dena, eta datuak babesteari dagokionez kalterik egiten ez duena.

Betetako galdera-sortak “izen/avatar-ekin” etiketatu behar dituzte parte-hartzaileek (hau da, anonimoak), eta, ondoren, jaso.

Ikasturtearen amaieran, armiarma-oihalezko galdera-sorta hutsak berriro banatzen dira, eta parte-hartzaileak berriz ebalua daitezke.

Ondoren, parte-hartzaileek armiarma sare formako galdera-sortak jasotzen dituzte, eta bi galdera-sortak konpara ditzakete, A4 orriak argitan jarrita eta markatutako aldaketei erreparatuta.

Aldaketei buruz hitz egitera gonbidatzen dira, baldin badaude, eta autoebaluazioetako aldaketei buruz gogoeta egin dezakete.

Galdetegiak diseinatzea

Galdetegiak bi ataletan banatzen dira (zirkuluaren forma duten hemisferioak).

1) Tailerren esperientzia praktikoa eta irakaskuntza (ekintza).

2) Trebatzaile gisa dituen trebetasun eta gaitasun pertsonalak (jarrera).

Bi atalen arabera, ezaugarriak ondoren eskatzen dira. 

1) Irakaskuntzaren esperientzia praktikoa (ekintza)

 • Plangintzaren fidagarritasuna
 • Xede-taldearekin identifikatzea
 • Ikastaroko kontzeptuen egokitzapena
 • Bitartekaritza-eskumenak
 • Atzeraelikadura eman
 • Taldeen animazioa

2) Prestatzaileen gaitasun eta ezaugarri pertsonalak (jarrera)

 • Bizitzaren zentzua
 • Ahalmen kritikoak
 • Integrazio soziopolitikoa
 • Tentsioen kudeaketa
 • Jarraibideei atxikitzea
 • Adimen irekia
 • Inpartzialtasuna / Aniztasuna     

“Minutu bateko papera”

Galdetegiaren diseinua

“Minutu bateko papera” bi zatitan banatzen da. Inkesta bat eta erantzun bat.

Ikerketak gai hauei buruzko autoebaluazio azkarra egitean datza:

 • Zein zen nire motibazioa?
 • Nolakoa zen lantegi egituratua?
 • Nola hautematen ditut hezitzaileen eskumenak?

Bigarren galdera tailerreko adibide positiboei eta inspiratzaileei dagokie.

Gai honek elementu positiboak gogorarazi nahi ditu eta tailerretik ikasitakoaz gogoeta egin.

Minutu bateko paperak parte-hartzaileekin egoten dira, eta oinarri gisa erabiltzen dira SMART Train the Trainer tailerraren azken eztabaidarako.       

Ikaslearen egunkaria

“Ikaslearen egunkaria” tailerreko egun bakoitzaren amaieran erabiltzen da. Egunaren garapenari buruz eztabaidatzeko eta hausnartzen laguntzeko da. Ikaslearen egunkariak ere ikaskuntzaren beste dimentsio bat erakusten du, tailerreko egun bat gogoratuz. Halaber, egun bateko prestakuntza-tailerreko moduluak beren artean nola integratzen diren jakiteko ere erabil daiteke, jakiteko “Train the Trainer” tailerreko programa egokia den parte-hartzaileentzat, gainkarga duten edo koherentea den. Parte hartzaileek nahi izanez gero, idatziz ere erantzun ditzateke hain elementu delako egunkariaren bidez. 

“Ikaslearen egunkaria” ezinbestekoa da SMART ebaluazioa egiteko: tresna erabilgarria da parte-hartzaileek nahikoa denbora badute tailerraren amaieran osatzeko,horretara motibatzen dira ikastaroan zehar gainera.   

Galdetegiaren diseinua

“Ikaslearen egunkaria” bere gogoetak taldearekin eta hezitzaileekin partekatzeko erabiltzen da.

Pentsatu, oro har: informazioa itzultzea eguneroko esperientziari dagokio, ez lantegi jakin bati.

Gogoeta sakonagoa sustatzea du helburu. Idatziz jarri. Modu librean. Puntu garrantzitsuenetan.

Gaiak eta erantzuteko modua hauta ditzakezu.

Informazio zuzenagoa, pertsonalagoa eta diskretuagoa nahi baduzu, jarri harremanetan gure ebaluazio-zerbitzuarekin.

Honi buruz galdetuko zaio zehazki:

 • Hezitzaileei buruzko iruzkinak
 • Prestakuntza-metodoen aniztasunari buruzko iruzkinak
 • Tailerren denbora-egiturari buruzko iruzkinak
 • Bere ikaskuntza-esperientziei buruzko iruzkinak
 • Beste gai batzuei buruzko iruzkinak

Ikaskuntza-erregistroak ere SMART amaieraren eztabaidan integratuta daude, eta parte-hartzaileentzako oinarri gisa balio dute.

“Ikastaroen diseinuen” azken aurkezpena eta hartu emanak

SMART Train the Trainer ikastaroaren amaieran, parte-hartzaileek ikastaroaren inguruko iruzkinak aurkeztuko dizkiote talde handiari.

Parte-hartzaileen zeregina benetako ikastaroak egitea zen. Aurkezpenean, parte-hartzaileek gai izan behar dute beren tailerren ildo nagusiak aurkezteko, helburu gordinak eta helburu zehatzak bereizteko eta tailerren indarguneak eta ahulguneak taldearekin eztabaidatzeko.

Eztabaida eta informazioaren joan-etorria funtsezko elementuak dira SMART Train the Trainer tailerren arrakastarako.

Azken aurkezpenetarako gomendioak

SMART Train the Trainer ikastaroaren amaieran, parte-hartzaileek ikastaroaren inguruko iruzkinak aurkeztuko dizkiote talde handiari.

Parte-hartzaileen zeregina benetako ikastaroak egitea zen. Aurkezpenean, parte-hartzaileek gai izan behar dute beren tailerren ildo nagusiak aurkezteko, helburu gordinak eta helburu zehatzak bereizteko eta tailerren indarguneak eta ahulguneak taldearekin eztabaidatzeko.

Eztabaida eta informazioaren joan-etorria funtsezko elementuak dira SMART Train the Trainer tailerren arrakastarako.

Azken aurkezpenetarako gomendioak

Kontuan hartu parte-hartzaile bakoitzeko denbora: aurkezpenak ez dira luzeegiak izan behar. Bost parte-hartzaile badituzu eta hamar minutuko aurkezpena, hamar minutuko eztabaida barne, ordubete baino gehiago hartuko duzu. Denbora pixka bat kudeatzeko, hau gomendatzen dizugu:

Aurkezpenek tailerren helburu orokorrak eta oinarrizko ideiak izan behar dituzte ardatz. Funtsezko gehikuntzak ezartzen dira.

Honi buruzko galderak:

 • Xede-taldea.
 • Sexua, adina, herentzia, hizkuntza edo beste behar batzuk bezalako pertsonak dira.
 • Parte-hartzaileen kopurua
 • Talde hartzaileen adierazpena
 • Tailerrak diseinatzea
 • Tailerraren edukia
 • Tailerraren helburuak eta hezitzaileen eta parte-hartzaileen itxaropenak
 • Tailerren denbora kudeatzea, batez ere ikasturtean eta tailerretan. Eguna, atsedenaldiak, tailerreko saioak barne.
 • Prestatzaileen eta parte-hartzaileen koordinazioa: komunikazio-arauak eta informazioa itzultzeko arauak.
 • Talde hartzaileak kaptazioa eta erregistratzea. Nola komunikatu, aurkitu eta inskriba ditzaket talde hartzaileak eta parte-hartzaileak?
 • Prestatzaile-kopurua
 • Prestatzaileen gaitasunak (eta beharrak)
 • Lekua beharren arabera aukeratzea
 • Taldea beharren arabera aukeratzea
 • Trebakuntza-saioetarako materiala aukeratzea, hala nola hitzaldi-taula, papera, etab.
 • Aurkezpenak prestatzea
 • Tailerraren jarraipena

Azken iruzkin-txanda

Parte-hartzaileek minutu bateko artikuluen emaitzak eta ikaskuntza-egunkariak aurkeztuko dizkiote taldeari. Emaitzak eztabaidatzen dira, eta SMART prestatzaileek SMART prestatzaileen trebakuntza-tailerrak ere egokitu eta hobetu ditzakete.

Era berean, parte-hartzaileek ebaluazio-metodo horiei esker hausnartzeko aukera dute: hezitzaileen prestakuntza-tailerrari buruz gogoeta eginez, etorkizuneko hezitzaileak parte-hartzaileen lekuan jartzen dira. Tailerrera itzultzeko trebetasunak funtsezkoak dira trebatzaile kritikoentzat. Hori ere azken proba honen bidez egiten da berriro.

Azkenik, autoebaluaziorako galdera-sortak (amaraunak) erabiltzen dira, eta parte-hartzaileek entrenatzailearen prestakuntzaren hasieran eta amaieran nola ebaluatzen diren aldera dezakete.

Metodoa Egitekoa Metodoaren helburua
Formatzailearen egunkaria
Tailerreko modulu bakoitzaren ondoren
Tailerren hausnarketa eta egokitzapena. Hezitzaileen arteko komunikazioa esperientzia, parte hartzaile, egitura, ordutegi eta metodoei buruz.
Auto ebaluaketa
SMARTen tailer bakoitzaren hasieran eta amaieran.
Bapateko auto-ebaluaketa eta ikasketa prozesuen aitortza, baita aldaketena eta garaipena ere.
Minutu bateko papera
Tailerraren modulu bakoitzaren ostean
Prestatzaileei, didaktikari, egiturei eta praktika hobeei buruzko tailerrak berehala eskatzea
Ikaslearen egunkaria
Tailer egun bakoitzeko (Ezinbestekoa! Tailerraren lan agenda eta ordutegiaren arabera)
Hezitzaileek ikasteko egun bateko hausnartzea, aldi baterako tailerrak, prozesuak eta egiturak koordinatzea, ikasteko esperientziak.
Tailerraren aurkezpena
SMART kurtsoaren amaieran
Formazioak sortzeko eta aurkezteko gaitasuna. Formazioen egokitzapena.
Amaierako trukaketak
SMART prozesuaren amaieran
Réflexion sur l'ensemble de l'atelier SMART-TTT -ren taieler orokorraren gogoeta, eskuraturiko jakintzen aipamena. Bai formatzaile eta baita parte hartzaileek ere.

Ebaluazioaren emaitzak: Ziurtapen prozesua

Ziurtagiriak berriro erakusten du “ikaslearengan zentratutako taldeen” SMART ikuspegia. Ebaluazioari esker, ikaskuntza-esperientzien berri eman daiteke, eta norberaren metodoei buruzko hausnarketa eta espiritu kritikoa indartu.

Hezitzaileen eta parte-hartzaileen erreakzio guztien ondoren, ziurtagiriak ikasketa prozesu hori adierazten du. Ikasteko konpromisoa hartu dutenek, arazoak konpondu  eta komunikatzeko konpromisoa hartu dutenek, eta ikaskuntzaguneak irekitzen jarraitzeko borondatea erakutsi dutenek lortzen dute.